HELSENORGE

AstraZeneca: Ber vaksinerte følge med

Smittevernlegene i Helse Stavanger sitt opptaksområde og sykehuset har i ettermiddag drøftet de nye opplysningene som er gjort kjent av Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens legemiddelverk (SLV) rundt mulige bivirkninger i etterkant av AstraZeneca-vaksinering.

Det er så langt satt over 11 000 doser med AstraZeneca-vaksine i Helse Stavanger sitt opptaksområde. Det er ikke oppdaget tilfeller av alvorlige bivirkninger.

- Men vi følger situasjonen tett - og ber medarbeidere som har fått vaksinen de siste 14 dagene, om å være oppmerksomme, sier smittevernoverlegene Ruth Midtgarden fra Stavanger kommune, Hans Petter Torvik fra Sandnes kommune og Lars Kåre Kleppe fra Stavanger universitetssjukehus.

Personer som har fått AstraZeneca-vaksinen og som opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger), skal kontakte fastlege eller legevakt så snart som mulig. Dette er i tråd med den nasjonale anbefalingen.

Helse Stavanger og kommunene i opptaksområdet har fulgt nasjonale føringer og satt vaksineringen på pause inntil videre.

AstraZeneca-vaksinen er i stor grad tilbudt helsepersonell under 65 år.

Lenke til informasjon på Statens legemiddelverks nettside.