HELSENORGE

AstraZeneca: Henvisninger ved mistanke om mulige reaksjoner

Det skal være lav terskel for henvisning ved mistanke om mulige reaksjoner i etterkant av AstraZeneca-vaksinering. 

Oppdatering tirsdag 23. mars

Fra 13. mars har rundt 65 personer vært til vurdering, og utskrevet, ved akuttmottaket med mistanke om omfattende reaksjoner på AstraZeneca-vaksine. Det har ikke vært avdekket tilfeller blant disse med alvorlige tilstander, slik det har vært beskrevet fra Rikshospitalet – med kombinasjon av blodpropp og lave blodplater. 

Informasjon 16. mars 

I underkant av 20 personer har så langt vært til sjekk på SUS. Men ingen av disse hadde symptomer som var forenlig med det som er meldt knyttet til AstraZeneca-vaksinering. Ingen har så langt vært innlagt på Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Totalt 11 000 vaksiner er satt i SUS sitt opptaksområde. Det er i hovedsak helsepersonell som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

Pause i AstraZeneca-vaksineringen

Vaksineringen ble satt på pause torsdag 11. mars. Dette ble gjort etter et forsiktighetsprinsipp mens utredning pågår.

Vaksinasjon med AstraZeneca settes på pause (lenke Folkehelseinstituttet).

Lav terskel for henvising til SUS 

Ved mistanke om reaksjoner, som ikke er forventet, skal legevakt eller fastlege kontaktes. Det skal være lav terskel for å henvise pasienter videre til SUS ved mistanke om reaksjoner etter vaksinering.

Når skal lege kontaktes (lenke Folkehelseinstituttet).

Det er viktig å understreke at Norge og Europa overvåker reaksjoner nøye.
Så langt har 121 820 personer i Norge blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.