Avdelingen har vært meget Intensiv i 50 år

I flere uker har et lite barn ligget i respirator. 3 kg var vekten ved ankomst intensiven - akkurat grensen for når et barn blir behandlet her -24 timer i døgnet - 7 dager i uken. Slik er overvåkingen og oppfølgingen av denne unge, sårbare pasienten. Akkurat som med alle de andre  pasientene som er innlagt på intensiven på SUS.

intensivledelsen foran et tre.jpg

Ledelsen i intensiv samlet i en bukett: Fra venstre avdelingssjef Wendy Tønnessen, avdelingsleder intensiv Siv Karin Malmin, avdelingsleder postoperativ Anne Mette Warland, avdelingsleder 2 Øst Helga Freyer, Ass. oversykepleier/HMS kvalitetskoordinator Marit Andersen og avdelingsoverlege Kristian Strand.

Selv om hun egentlig ikke har tid til det, gjør avdelingssjef ved intensiven, Wendy Tønnessen seg noen refleksjoner når avdelingen markerer 50 års virke på sykehuset. Pasientene dekker et vidt medisinsk felt, de er i alle aldre og de har til felles at noe plutselig og uventet kan inntreffe .

Vi har døgndriften i blodet så å si. Oppfølgingen døgnet rundt er avgjørende for mange av pasientene, den er særdeles viktig for pårørende som treffer ansatte på hver eneste vakt, sier Wendy Tønnessen.

Avdelingsoverlege Kristian Strand er opptatt av å se en helhet i pasientbehandlingen. Han peker på utviklingen som stadig går i retning av mer spesialisering og dermed enda flere spesialistrelaterte behandlingsopplegg.


Tettere oppfølging av pasientene


Det er en internasjonal trend og utvikling der pasientene i større grad skal være "mer våkne". Mobilisering av pasientene starter tidlig, noe som igjen medfører enda tettere oppfølging og behandling. 80 prosent av våre pasienter trenger respirator-behandling noe som selvsagt er krevende og utfordrer oss så å si døgnet rundt. Vi følger nøye med i utviklingen og forholder oss til det vi kaller den norske modellen. Denne avviker ikke i vesentlig grad det som er ledende utvikling internasjonalt, understreker Kristian Strand.

Wendy Tønnessen har jobbet på SUS siden 1979 og rent faglig vært en del av en rivende utvikling både i bredde og spiss. -Vi møter en samfunnsutvikling der en aldrende befolkning også reflekteres gjennom våre pasienter. Vi må derfor ofte legge større vekt på at mange pasienter trenger tettere og mer oppfølging gjennom hele behandlingen - før, under og etter. For å møte dette og andre nærliggende utfordringer, er sykepleier-kompetanse svært viktig. Dette er en del av en endring som ikke må gå utover behandlingen vi ellers må levere. Sykepleierne som jobber i intensivavdelingen er de aller fleste utdannet intensivsykepleiere, sier Wendy Tønnessen.

Kompetanse følger endringer


Ikke bare skal kompetansen vedlikeholdes. Den må også utvikles og holde tritt med utviklingen i faget. Endringene kommer også internt på SUS - og på ulike områder.

Alt dette skal innarbeides i en tre-delt turnus som igjen skal tilpasses de kravene vi må møte og tilpasse oss på  24 timer i døgnet. Men vi er en god gjeng som jobber godt og er flinke til å utnytte hverandres ressurser, sier Wendy Tønnessen.

Intensivavdelingen i dag:

 • Intensiv enhet 2M - 7 senger - 2017: 670 pasienter
 • Post operativ enhet 1G - 21 senger - 2017: 11.000 pasienter
 • Post operativ enhet 2Øst - 11 senger - 2017: 3400 pasienter
 • 88,25 årsverk spesialsykepleiere i turnus
 • Ytterligere 13 årsverk: fagutviklingssykpleiere, ass. oversykepleier/HMS, avdelingssykepleiere, helsefagarbeidere, lærling helsefagarbeider
 • Legene ansatt i anestesiavdelingen, faste seksjonsoverleger

Hovedoppgaver og ansvar:

 • Intensivavdelingen tar imot, overvåker og behandler kritisk syke og livstruende skadete pasienter. Pasienter i alle aldre, inkludert nyfødte fra ca 3 kg og utskrevne premature barn som re-innlegges.
 • Alle pasienter som trenger respiratorbehandling.
 • Pasienter med krevende smertebehandling, ustabile fødende, stabilisering av pasienter før operasjon
 • Donorpasienter
 • Forskning, undervisning, veiledning, etterlattesamtaler