Besøksrapport fra Sivilombudsmannen

- Det er vårt ansvar å sikre at alle barn og unge som mottar behandling hos oss, skal ha et trygt opphold. Vi tar derfor rapporten fra Sivilombudsmannen på største alvor, og vi vil legge den til grunn i det pågående systematiske forbedringsarbeidet, sier klinikksjef Lars Conrad Moe.

Sivilombudsmannen gjennomførte besøk ved avdeling psykisk helse barn og unge 8.-10.oktober og 29.-30. oktober høsten 2019. Rapporten omhandler forhold ved sengepost for barn under 13 år (K1) og de to sengepostene for barn fra 13 til 18 år (M1 og N1).

Rapporten inneholder en rekke anbefalinger knyttet til følgende områder:

  • Rett til medbestemmelse 
  • Fysiske forhold og aktiviteter 
  • Beskyttelse og trygghet 
  • Skjerming 
  • Bruk av tvangsmidler
  • Tvangsbehandling 
  • Husregler
  • Politiets rolle
  • Klage og kontroll

- Vi har allerede gjennomført en rekke tiltak knyttet til flere av forholdene som Sivilombudsmannen peker på, blant annet har vi utbedret skjermingsrommene. Samtidig må vi erkjenne at vi ikke er i mål. Det er mitt ansvar og det beklager jeg.

Han viser til at klinikkledelsen vil fortsette det systematiske forbedringsarbeidet i tett dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten.

- Vi har også god erfaring med å engasjere og involvere ekspertrådet vårt, som består av tidligere pasienter. Dette er et svært verdifullt samarbeid som vi vil fortsette med framover, sier Moe.

Helse Stavanger vil svare ut det som Sivilombudsmannen ber om tilbakemelding på, innen fristen 15.08.20.

Besøksrapport oktober 2019. Helse Stavanger HF, Avdeling psykisk helsevern barn og unge. (sivilombudsmannen.no)