HELSENORGE

Bravida Norge AS med ny stor kontrakt til SUS2023

Bravida Norge AS og Helse Stavanger HF/SUS2023 inngår kontrakt om å levere røranlegg til to av byggene på det nye universitetssykehuset. Kontrakten har en samlet verdi på ca. 176 millioner kroner inkludert mva.

Bravida-ledelse2.jpg

​Fv. Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, John Jakobsen, prosjektleder teknikk SUS2023, Ronny Øvrevik, regiondirektør Bravida og Tore Bakke, administrerende direktør Bravida.

- Vi ser frem til et videre godt samarbeid med Bravida Norge, nå om rørleveranser til to av sykehusbyggene som i all hovedsak skal ha pasientrom og poliklinikker. Byggene, kalt A- og B- byggene ligger på vestsiden av kollektivaksen gjennom sykehusområdet, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

- Bravida Norge ser frem til å levere røranlegg til det nye universitetssykehuset i Stavanger. Gjennom de andre kontraktene vi har inngått med SUS2023 har vi bygget et godt samarbeid og forståelse for prosjektet. Vi er derfor glade for at vi nå får flere oppgaver å løse, og anslår at 40 personer fra vårt selskap, hovedsakelig fra Stavanger-kontoret skal bidra inn på avtalen, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

- Et prosjekt av en slik størrelse er spennende for oss, og vil løses med ressurser fra både Bergen og Arendal.  En positiv bieffekt vil være at vi vil kunne ansette flere lærlinger innen rørfaget i alle disse byene som en konsekvens av denne viktige kontrakten, forteller Ronny Øvrevik, regionsdirektør i Bravida Norge, SørVest.

- Det kom ikke inn noen tilbud til den opprinnelige konkurransen for røranlegg til de to byggene A og B da fristen gikk ut i august 2019. Vi kunngjorde da først en intensjonskunngjøring på vår digitale anskaffelsesportal Doffin/Mercell hvor vi informerte om at SUS2023 hadde til hensikt å inngå kontrakt med Bravida, med en 14 dagers frist for eventuelle innvendinger fra andre leverandører. Ingen konkurrenter meldte seg og det ble deretter inngått en intensjonsavtale med Bravida, forklarer Johanson.

- SUS2023 og Bravida har gjennomført flere avklaringsmøter før vi nå er klare til å signere kontrakt. Denne avtalen gjelder som nevnt kontrakt for røranleggene til A- og B-byggene. Når det gjelder de resterende røranlegg for de tre byggene C/D og E, øst for kollektivaksen, så et dette en pågående anskaffelsesprosess som enda ikke er avsluttet, presiserer Johanson.

Bravida har tidligere vunnet kontrakten på EL-anlegg for alle byggene, (dvs for A-B-C-D-E byggene) på nær 300 millioner kroner og på gass- og trykkluft på ca 100 millioner. I tillegg har Bravida vunnet to mindre kontrakter for kjeleanlegg og provisorisk IKT på byggeplass.