HELSENORGE
Informasjon til befolkningen

Bruk hurtigtest når dette er mulig

Smittevernlegene på Nord-Jæren og laboratoriet på SUS ber alle med symptomer, eller som er nærkontakter, om å først ta en hurtigtest. PCR-test må bestilles hvis hurtigtesten er positiv. Årsaken er stort press på analysekapasiteten på sykehuset, noe som kan føre til lang svartid på koronatesten.– Høye smittetall kan føre til at det tar lang tid å få svar på PCR-testen. Derfor er det viktig at hurtigtester benyttes når det er mulig, og at PCR-test bare bestilles når det er helt nødvendig, sier smittevernoverlege i Stavanger kommune, Ruth Midtgarden. 

  • Ved symptomer ta hurtigtest. Er hurtigtesten negativ bør du ta en ny test daglig i ett par dager hvis symptomene vedvarer.
  • Er hurtigtesten positiv, bestill PCR-test.
  • Er du nærkontakt, ta hurtigtest straks og hold deg i karantene. Bestill PCR-test om hurtigtesten er positiv eller om du får symptomer. 

Se kommunen din sin nettside for informasjon om hvor du kan hente gratis hurtigtest dersom du har symptomer eller er nærkontakt. 

Forlenget svartid kan føre til at det ikke blir mulig å teste seg ut av karantene på dag 7

Er du nærkontakt til en i samme husstand, eller tilsvarende, har du karantene i 10 dager. Det har vært mulig å teste seg ut av karantene med PCR-test på dag 7, men på grunn av presset kapasitet på laboratoriet, er det mulig at prøvesvaret ikke vil foreligge før på dag 10, når karantenen er over. 

– Ved stort prøvevolum på laboratoriet kan svartiden bli forlenget, og det kan ta opptil flere dager til du mottar testsvar. Vurder alltid om det er nødvendig å teste deg ut av karantene. Dersom du kan, anbefales det heller at du gjennomfører karantenetiden på ti døgn. Det vil avlaste de som analyserer prøvene, sier avdelingsoverlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi på SUS, Iren Löhr. ​

Er du annen nærkontakt kan karantene for jobb eller skole avsluttes når du får svar på PCR-test tatt tidligst på dag 3, men karantene for fritid fortsetter til dag 10. 

Kontaktperson for media:

Smittevernoverlege i Stavanger kommune, Ruth Midtgarden (938 18 987)

Avdelingsoverlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi på SUS, Iren Löhr (971 35 526) ​