Bruun, Dybvig, Rødland og Stene først ut med kunst til SUS2023

Rogalandskunstnerne Inger Bruun, Per Dybvig, Torbjørn Rødland og Maiken Stene har alle takket ja til å levere skisseforslag til kunst for den indre Ringen som binder de ulike sykehusbyggene på Ullandhaug sammen.

Kunstprosjekt SUS2023

Inger Bruun er en av kunstnerne som skal utsmykke nye SUS

Ringen i 2. etasje på SUS2023 blir en sentral ferdselsåre gjennom det nye universitetssykehuset, der alle som skal på besøk vil bevege seg mellom byggene. Kunstprosjektene som skal få sin plass der vil dermed bli sett av mange.

Dette innebærer at kunstnerne tar utgangspunkt i hvert sitt hjørne av Ringen og utvikler et konsept for dette området som også kan spre seg litt ut i transittområdene mellom de fire hjørnene. Ønsket er å få inn en overordnet idé og formgivning fra hver enkelt i løpet av våren 2020. 

For offentlige byggeprosjekter ligger det en forpliktelse i å få på plass kunst, for å gjøre bygget til et godt sted for både pasienter og medarbeidere.

- Vi er glade for at alle fire kunstnerne er forespurt og har takket ja til å bidra inn til det nye universitetssykehuset, og er spent på hva de vil komme med, sier prosjektdirektør for SUS2023, Kari Gro Johanson.

- Med dette håper vi at dette publikumsområdet kan oppleves som en kunstvandring for de som skal ferdes der. Vi diskuterer videre om noen veggflater i ringen blir stående ledige slik at det kan åpnes for midlertidige «utstillinger» med verker fra SUS’ samling, sier Marte Danielsen Jølbo, som er en av kuratorene i KORO som jobber med kunstprosjektet på det nye universitetssykehuset.

Nå skal sykehusprosjektet, KORO (Kunst i offentlige rom) og kunstnerne møtes for å definere rammer og omfang av arbeidet. 

- Både arkitekter, veiviserprosjektet og interiørarkitekter blir etter hvert koblet på, slik at alle får en felles forståelse av hvordan områdene skal fungere. For kunstnerne er det sentralt at de vet om hvilke hensyn de må ta i sitt arbeide. Vi gleder oss til å ha møter med dem fortløpende, sier KOROs Elisabeth Byre.

Arbeidene med Ringen er det første av flere kunstoppdrag på nye SUS. Det er invitert til en lukket konkurranse om et større utendørsprosjekt for Torget/Ringen. Resultatene blir kunngjort senere. 

Det kommer også en rekke andre kunstprosjekter slik som for barne- og ungdomsavdelingen og til ansattes områder, som møterom og personalrom, samt ventesoner etc.

- Kunsten i sykehuset vil stå godt på egne ben, men den vil også bidra til å bygge særpreg og gjenkjennelighet, og med det identitet til rom og områder på universitetssykehuset, sier administrerende direktør på SUS, Inger Cathrine Bryne.