CBRNE-øvelse tirsdag 10. september

På tirsdag 10. september vil Stavanger universitetssjukehus (SUS) delta i en beredskapsøvelse fra klokka 9 til klokka 13 sammen med Stavanger legevakt, Rogaland brann og redning IKS, Sør-Vest politidistrikt og Sivilforsvaret og Nortura. Dette gjør vi for å være best mulig forberedt hvis en alvorlig hendelse skulle skje i virkeligheten.

48646335903_d0e4579b79_k.jpg

Mange SUS-medarbeidere har forberedt seg til CBRNE-øvelsen tirsdag. Allerede nå har vi trent på å ta på oss vernedrakt - her prøver lege Hanne Fuglseth på en av dem.

Øvelsen er planlagt nøye i lang tid av en egen øvingsledelse, der medarbeidere fra alle klinikker på sykehuset og øvrige aktører er invitert med. Det er også gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse og iverksatt tiltak, sånn at øvelsen ikke skal gå utover vanlig drift eller pasienter denne tirsdagen.

Øvelsen går ut på at det kommer inn melding om en CBRNE-hendelse på Nortura på Forus tirsdag morgen, 10. september. CBRNE står for kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, stråling fra nukleært materiale og eksplosiver.

Pasienter møter som normalt

Hvis ikke noe annen beskjed kommer underveis, så skal alle pasienter møte som normalt. Hvis det kommer spørsmål om blålys på Forus eller om ekstra mye aktivitet utenfor akuttmottaket, sykehuset eller legevakten i Stavanger, så er det sannsynligvis øvelsen som er grunnen til det.

I noen minutter på morgenen vil også skallsikringen av sykehuset bli testet. Det vil si at alle dører stenges. Da vil det stå SUS-medarbeidere klare som kan slippe folk inn.

Praktisk informasjon

Øvelsen vil merkes - både på Forus og på SUS. Hovedinngangen og områdene på sykehuset som påvirkes av øvelsen, skiltes med «Øvelse».

Stavanger universitetssjukehus har et eget saneringsrom i akuttmottak, og dette vil bli testet godt ut under øvelsen. Stavanger legevakt vil få bistand fra Sivilforsvarets MRE (mobil renseenhet), som setter opp en saneringsvogn der.

I tillegg opprettes det et pårørendesenter på St. Svithun hotell. Her vil «pårørendemarkører» komme og spørre etter sine savnede. Det kommer også mange markører inn skadet. Journaliststudenter fra UiS vil spille ekte journalister.

Parkeringsplassen på Stavanger legevakt stengt

Parkeringsplassen foran Stavanger legevakt sperres, slik at Sivilforsvaret får satt opp sin renseenhet der. Legevakten vil ta imot pasienter som vanlig, men det vil være lite tilgjengelig parkeringsplasser utenfor lokalene. Det vil stå vakter utenfor og området merkes med «Øvelse». Trafikken dirigeres av egne utplasserte medarbeidere. Det er mulig å parkere på oppsiden av legevakten. Man kan også sette av pasienter utenfor legevaktinngangen og flytte bilen etterpå.