Dataproblemer i Helse Vest: Møt opp til timen som avtalt

LØST: Denne morgenen har det vært dataproblemer i sjukehusene i Helse Vest. Sjukehusene ber pasientene uansett møte opp som vanlig.

Oppdatering kl. 14.45:

Alle systemene på sykehuset fungerer nå som normalt.

------------

Oppdatering kl. 13.15:

Sentralbordet ved Stavanger universitetssjukehus fungerer nå som normalt.

------------

Opprinnelig sak lagt ut kl. 12:

Det ble oppdaget en feil i en lagringsløsning kl. 09.15. Feilen ble raskt rettet, men førte til at flere system måtte restartes.

– Når vi foretar en slik restart tar det dessverre tid for å få systemene opp igjen, i riktig rekkefølge, sier Erik M. Hansen i Helse Vest IKT.

– I tillegg måtte noen servere restartes manuelt. Dette har gjort at det har tatt enda lengre tid for å få alt til å fungere som normalt og som det skal.

Møt opp til timen som normalt

Sjukehusene har gode nødrutiner og øver jevnlig på å håndtere bortfall av IKT. For pasientene betyr disse problemene først og fremst at det kan bli forsinkelser og utsettelser av behandling utover dagen. Sjukehusene ber pasienter som skal til planlagt behandling uansett møte til oppsatt time.

– Vi beklager de ulempene dette medfører både for pasienter og medarbeidere. De fleste systemer er nå i drift igjen. Vi jobber hardt for å løse det som gjenstår av problemer og regner med å ha alle systemer i god drift i løpet av dagen, sier Hansen.

Det var vanskelig å komme fram på sentralbordet på Stavanger universitetssjukehus onsdag formiddag. På grunn av dataproblemer oppfordret vi til å bruke direktenumre til avdelinger og poliklinikker. Disse virker som normalt, og du finner dem på sus.no.

Se også helsevest.no for informasjon.

Følg gjerne med på vår facebookside for oppdateringer.