HELSENORGE

Delta i vaksinestudie som kan beskytte barn mot alvorlig sykdom

Barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) søker barn under tre måneder til et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av en ny vaksine mot pneumokokker for spedbarn.

Hvem?

Målgruppe for studien er babyer under tre måneder, som enda ikke har fått vaksinen som gis ved tre måneders alder ved helsestasjonen. Babyen kan ha fått rotavirusvaksinen og likevel være med i studien.

baby sover

Foto: Colourbox

Hvorfor?

Pneumokokker kan gjøre noen barn alvorlig syke. Pneumokokkinfeksjon kan føre til mellomørebetennelse, bihubetennelse, lungebetennelse og andre sykdommer som blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Det finnes flere type pneumokokker.

Vaksinen er utviklet for å beskytte mot infeksjonene som pneumokokkbakterier gir. Barn under to år og eldre mennesker har større risiko for å bli alvorlig syke hvis de smittes av pneumokokkbakterie.

Denne studievaksinen kan beskytte mot flere typer pneumokokker enn den som nå er med i det vanlige vaksinasjonsprogrammet, som tilbys ved helsestasjonen.

Hva?

Dette prosjektet skal undersøke en ny pneumokokkvaksine som beskytter mot 20 ulike pneumokokktyper.

I Norge får alle barn tilbud om vaksine mot pneumokokksykdom ved tre, fem og tolvmånederskontrollen på helsestasjonen. Vaksinen som brukes i norsk barnevaksinasjonsprogram, beskytter mot 13 pneumokokktyper. Vaksinen beskytter ikke mot sykdom som skyldes andre pneumokokktyper enn de 13 som inngår i vaksinen.

Studievaksinen inneholder de samme 13 pneumokokktyper som inngår i vaksinen, som tilbys alle på helsestasjonen.

I tillegg inneholder den nye vaksinen syv ekstra bakterietyper og kan derfor gi bredere beskyttelse. Barn som deltar i studien, vil bli vaksinert enten med vaksinen som tilbys på helsestasjonen eller med studievaksinen.

Hvordan?

Studiedeltakere blir fulgt opp av barnelege og øvrig helsepersonell på sykehus. Deltagelse innebærer fem besøk på Stavanger universitetssjukehus.

Barnet blir undersøkt av barnelege ved hvert besøk og vil få vaksine ved tre av besøkene. Det vil si når barnet er cirka tre, fem og tolv måneder gammelt. Ved alle de fem besøkene skal det tas blodprøver for å vurdere effekten av vaksinen.

Foresatte til studiedeltakere vil få utlevert en elektronisk vaksinasjonsdagbok. Den skal fylles ut daglig i syv dager etter hver vaksinasjon og deretter leveres tilbake til sykehuset.

Barnet får også andre anbefalte vaksiner

Studiedeltakere vil også få annen vaksinasjon som anbefales i det norske barnevaksinasjonsprogrammet: vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt B og haemophilus inflenza type B (Hib)-infeksjon.

Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder vil bli gitt som vanlig ved 15 måneders alder på helsestasjonen.

Godkjent og trygt

Studien er godkjent av Statens legemiddelverk og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Prosjektleder er barnelege Heidi Glosli ved Oslo universitetssykehus. Studien foregår i Viken, Oslo og Stavanger.

Delta i studien?

Hvis du ønsker mer informasjon eller vil delta, kontakt studiepersonell ved barne- og ungdomsklinikken på Stavanger universitetssjukehus på telefon 91 73 04 95.

Det er studiesykepleier ved barne- og ungdomsklinikken, Marie Haaland Samsonsen, og overlege ved barne- og ungdomsklinikken, Ingvild Bruun Mikalsen, som er ansvarlig for studien ved Stavanger universitetssjukehus.

Ta kontakt med dem om du ønsker å være med