Delta i vaksinestudie som kan gi spedbarn bedre beskyttelse mot infeksjon

Barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) søker barn under tre måneder til et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av en ny vaksine for spedbarn.

Lege og sykepleier på barneavdelingen.

Du og babyen din vil bli fulgt opp av blant annet overlege Knut Øymar og studiesykepleier Marie Samsonsen ved barne- og ungdomspoliklinikken.

Les alt om studien her.

Hvorfor?

Pneumokokkinfeksjon kan føre til mellomørebetennelse, bihubetennelse, lungebetennelse og andre sykdommer som blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Vaksinen er utviklet for å beskytte mot infeksjoner forårsaket av pneumokokkbakterier. Barn under to år og eldre mennesker har større risiko for å utvikle alvorlig pneumokokksykdom.

Hva?

Dette prosjektet skal undersøke en ny pneumokokkvaksine som beskytter mot 15 pneumokokktyper. Studievaksinen inneholder de samme 13 pneumokokktyper som inngår i vaksinen som tilbys på helsestasjonen.

I Norge får alle barn tilbud om vaksine mot pneumokokksykdom ved 3-, 5- og 12-månederskontrollen på helsestasjonen. Vaksinen som brukes i norsk barnevaksinasjonsprogram, beskytter mot 13 pneumokokktyper. Vaksinen beskytter ikke mot sykdom som skyldes andre pneumokokktyper enn de 13 som inngår i vaksinen.

I tillegg inneholder den nye vaksinen to ekstra bakterietyper og kan derfor gi bredere beskyttelse. Barn som deltar i studien, vil bli vaksinert enten med vaksinen som tilbys på helsestasjonen eller med studievaksinen.

Hvem?

Målgruppe for studien er barn som enda ikke har fått vaksinen som gis ved tre måneders alder.

baby.jpg

Hvordan?

Studiedeltakere blir fulgt opp av barnelege og øvrig helsepersonell på sykehus. Deltagelse innebærer 5 besøk på SUS, hvor vaksinasjon blir utført ved 4 av besøkene, når barnet er 3, 5, 12 og 13 måneder gammelt.

I tillegg skal barnet undersøkes av barnelege ved hvert besøk, og det skal tas blodprøver av barnet ved besøk 3, 4, og 5. Studiepersonell vil også følge opp studiedeltakerne på telefon.

Foresatte til studiedeltakere vil få utlevert en elektronisk vaksinasjonsdagbok som skal fylles ut daglig i opp til 2 uker etter hver vaksinasjon og deretter leveres tilbake til sykehuset.

Får også andre anbefalte vaksiner

Studiedeltakere vil også få annen vaksinasjon som anbefales i det norske barnevaksinasjonsprogrammet: vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt B og haemophilus inflenza type B (Hib)-infeksjon, og vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

I tilegg vil studiedeltakere få vaksine mot vannkopper. Det er  ikke en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet per i dag, men anbefales av norske helsemyndigheter til utvalgte grupper.

Godkjent og trygt

Studien er godkjent av Statens legemiddelverk og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Prosjektleder er barnelege Heidi Glosli ved Rikshospitalet. Studien foregår også i Oslo og Tønsberg - i tillegg til Stavanger.

Delta i studien?

Hvis du ønsker mer informasjon eller vil delta, kontakt studiepersonell ved barne- og ungdomsklinikken på SUS på telefon 91 73 04 95.

Du kan eventuelt ta kontakt med studielege Knut Øymar på epost knut.oymar@sus.no.