Derfor er sløyfen blå i november

Prostatakreft er den største kreftformen i Norge. I november markeres Blå sløyfe-aksjonen både på Vardesenteret og i resten av landet. 

mann og dame foran plakat

Fungerende leder Egil Egge i Prostatakreftforeningen i Stavanger og omegn og distriktssjef Camilla Gram fra Kreftforeningen.

– Mange vet ikke at prostatakreft er den aller største kreftformen. Om lag én av syv menn vil få påvist prostatakreft i løpet av livet. Vi håper folk er med og støtter kampen mot prostatakreft, sier fungerende leder Egil Egge i Prostatakreftforeningen i Stavanger og omegn.

– Vi ønsker å få flere til å bry seg, at flere skal få vite mer og at det samles inn mer penger til å finne svar på de aller vanskeligste spørsmålene, sier distriktssjef Camilla Gram fra Kreftforeningen.

«Menn og kreft» på Vardesenteret

Rosa sløyfe-aksjonen har i 20 år vist solidaritet med brystkreft-rammede kvinner. I november i fjor fikk menn en egen blå sløyfe.

Tre menn dør hver dag av prostatakreft i Norge. Hvert år får over 5000 nordmenn kreftformen. I 2030 forventes det at 7000 rammes.

På Vardesenteret ved Stavanger universitetssjukehus kan du snakke med likepersoner som er rammet av sykdommen. Du kan også få kjøpt blå sløyfer og andre effekter til inntekt for aksjonen. Representanter fra Prostataforeningen kommer til å ha stand på sykehuset 12., 14., og 20. november. «Menn og kreft» er for øvrig den aktuelle tittelen på Temakafeen på Vardesenteret 7. november.

Mer om Temakafeene på Vardesenteret.

Mer om likepersonstjenesten.

Mer om Vardesenteret på SUS.

38207607121_31fac72d13_k.jpg

Den dyktige gjengen på urologisk på SUS jobber med forskning på prostatakreft. Fra venstre står Merete S. Lauvås, Hege Rolstad Skjæveland, Bernhard Bernhardsen, Iselin R. Kolnes, Elin W. Hjelleset, Siv Karin Wiee, Bergitte Todnem, Christine Jenssen Næss, Masood Hashemi Nejad, Ida Viktoria Bjelland, Elen Martine Hauge og Elisabeth R. Ogne. Bildet er tatt for ett år siden, så noen av personene på bildet er i permisjon/jobber ikke lenger på SUS.

Trenger diagnoseverktøy

Blå sløyfe-aksjonen handler også om å spre informasjon om sykdommen. Et viktig budskap handler om behovet for bedre verktøy for å stille riktig diagnose.

– Problemet er at vi mangler verktøy til dette; vi klarer ikke skille mellom de som har behandlingskrevende kreft og de som ikke har behandlingskrevende kreft . Det får noen fryktelige konsekvenser. Mange menn dør unødvendig fordi den «aggressive» prostatakreften blir oppdaget for sent. Andre menn får den «milde» formen og behandles uten grunn. Mange må leve hele eller deler av resten av sitt liv med alvorlig følger av behandlingen - som impotens og lekkasjer, sier Gram.

– Med et bedre diagnoseverktøy for prostatakreft vil flere overleve og færre overbehandles. Dette vil gi flere menn muligheten til å leve lange, gode liv, sier Gram fra Kreftforeningen.


Fakta:

Hva er Blå sløyfe-aksjonen?

Blå sløyfe-aksjonen er et samarbeid mellom Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen. Målet med aksjonen er å:

  • vise at vi bryr oss med dem som har eller har hatt prostatakreft og deres pårørende
  • spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft
  • skaffe midler til forskning på prostatakreft

Fakta om prostatakreft

Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest menn i Norge, i tillegg til å være den største kreftformen totalt. Alle menn har en prostata, også kalt blærehalskjertel. Prostatakjertelen ligger under urinblæren og har som oppgave å produsere den væsken som transporterer sædcellene gjennom urinrøret. Kreft i prostata rammer først og fremst eldre menn og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen. Men også stadig flere yngre menn blir diagnostisert. Omlag én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av livet. Det er fire ganger så mange som på 1950-tallet. Antall tilfeller øker i alle aldersgrupper, og i 2030 er økningen beregnet til over 40 prosent.

  • Nye tilfeller: 5 118
  • Antall som lever og har eller har hatt prostatakreft: 47 088
  • Antall årlige dødsfall: 957
    Kilde: Kreftregisteret, CANCER IN NORWAY 2016

Les og lær mer på blåsløyfe.no.