HELSENORGE

Dette er årets vinner av forskningsprisen på SUS

Hege Langli Ersdal, leder av Safer Healthcare, får årets forskningspris på Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Administrerende direktør Helle Schøyen (til venstre), overrakte prisen "Årets forsker" til Hege Langli Ersdal fredag formiddag.

Administrerende direktør Helle Schøyen (til venstre), overrakte prisen "Årets forsker" til Hege Langli Ersdal fredag formiddag.

– Dette er utrolig hyggelig. Nå er jeg veldig glad og litt stolt, sier en takknemlig Ersdal om å motta prisen «Årets forsker» på SUS fredag.

Professor og anestesilege Hege Langli Ersdal er leder av forskningsnettverket Safer Healthcare, som samler en rekke forskningsprosjekter. Prosjektene studerer effekter av simuleringstrening i klinisk praksis.

– Ersdal har løftet forskningsområdet simulering og global helse til et svært høyt nivå på kort tid. Vi gleder oss til årene som kommer, sier forskningsdirektør Svein Skeie ved SUS.

Forskningsdirektør Svein Skeie.

Forskningsdirektør Svein Skeie.

Forskningsprisen tildeles en enkelt forsker eller et forskningsmiljø som har bidratt vesentlig til forskningen ved SUS.

Korte treninger gir store forbedringer 

Ersdal har doktorgrad i internasjonal helse fra 2012. Hun har drevet omfattende forskningsaktivitet som omhandler mor, barn og nyfødte i både rike og fattige land. Arbeidet med nyfødtmedisin har i løpet av relativt få år ført til store forbedringer, både nasjonalt og internasjonalt.

– På verdensbasis er dødelighet knyttet til fødsel et kjempestort problem. Vi har vist at korte, men hyppige treninger på enkle, basale tiltak, gjør helsearbeidere i stand til å redde mange nyfødte liv – uten store kostnader, sier Ersdal.

Resultatene har blant annet bidratt til viktige endringer i internasjonale retningslinjer for gjenoppliving (resuscitering) av nyfødte.

Gode samarbeidsevner

At forskningsresultatene brukes i utformingen av tjenestetilbudet og kommer pasienter til gode, både lokalt ved SUS og internasjonalt, blir vektlagt av komiteen. I begrunnelsen fremheves også Ersdals evne til å utvikle vitenskapelig samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt – også på tvers av tradisjonelle miljøer.

– Jeg har jobbet i team med helsepersonell, forskere, ingeniører, designere, signal-analytikere, statistikere, assistenter, datakyndige, psykologer og andre. Det har resultert i mye ny kunnskap - spesielt om overgangen fra fosterlivet i magen til et selvstendig nyfødt liv, forklarer Ersdal.

I tillegg til dyktige kolleger på SUS, berømmer Ersdal samarbeidet med Lærdal Global Health, SAFER, den biomedisinske signalgruppen på UiS og Haydom-sykehuset i Tanzania.

Ersdal er blant de mest publiserende forskerne på SUS, og hun har vært med på å publisere over 85 fagfellevurderte artikler siden 2012. Hun er også svært aktiv som veileder for doktorgradsstudenter med ulik faglig bakgrunn.

Her kan du lese mer om Ersdals arbeid: https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/hege-langli-ersdal-er-ny-professor-ved-uis  

Forskningsprisen «Årets forsker»:

  • Pris som har vært delt ut nesten årlig siden 1992.
  • Prisen er på 50 000 kroner og skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet.
  • Deles ut til forskere eller forskningsmiljøer som har bidratt vesentlig til forskning ved Stavanger universitetssjukehus.
  • Komiteen har i år bestått av Bjørnar Gilje, Ingvild Morken og Geir Sverre Braut.

Forskningens ærespris til Stein Tore Nilsen

For første gang ved SUS ble det også utdelt en ærespris for forskning. Den gikk til Stein Tore Nilsen. Nilsen har solid medisinskfaglig bakgrunn, både som forsker og kliniker, og har vært en aktiv pådriver for samspillet mellom klinisk drift og medisinsk forskning gjennom flere tiår.

I begrunnelsen står det blant annet:

I den perioden Stein Tore Nilsen var leder for forskningsarbeidet i Helse Stavanger, fra straks etter tusenårsskiftet til 2017, ble det avlagt 118 doktorgrader her. Helse Stavanger står for over 20 prosent av forskningen i Helse Vest og rundt fem prosent av forskningsproduksjonen ved norske sykehus. Nilsen har også sørget også for at det ble åpnet opp for helsevitenskapelig, allmennmedisinsk og samfunnsfaglig forskning innenfor sykehusets rammer.

Stein Tore Nilsens visjoner og praktiske innsatsevne har vært en avgjørende faktor for at forskningen i Helse Stavanger både i omfang og kvalitet er på et høyt nivå i dag. Hans utrettelige virke for å stimulere til økt forskning av god kvalitet ved sykehuset i Stavanger mangler sidestykke.