HELSENORGE

Disputas: Helsekompetanse ved nyresykdom

Une Elisabeth Stømer disputerer 19.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Health literacy in patients with chronic kidney disease".

une_stomer.png

Une Elisabeth Stømer.

Helsekompetanse handler om personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse.

Stømers forskningsprosjekt har undersøkt helsekompetansen til 187 pasienter med ulik alvorlighetsgrad av kronisk nyresykdom. Pasientene kunne deles inn i tre hovedgrupper med lav, middels og høy helsekompetanse. For hele gruppen av pasienter var det å få tilgang til god helseinformasjon noe av det vanskeligste, og det var store forskjeller for hva den enkelte pasient ønsket å vite om egen sykdom.

Det var en sammenheng mellom lav helsekompetanse og det å være kvinne, bruk av medikamenter, symptomer på depresjon og lav utdanning. Denne gruppen hadde også dårligere livskvalitet enn pasienter i de to andre gruppene.

Betydningen av god helsekompetanse er svært viktig for at pasientene best mulig skal kunne ta del i vurderingen og behandlingen av egen sykdommen.

Doktorgradsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus.

Une Elisabeth Stømer (49) er intensivsykepleier med mastergrad i helsevitenskap og jobber ved Nyreseksjonen i Mottaksklinikken. Hun er førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Stømer er fra Stavanger.

Avhandlingen er tilgjenglig her: Health literacy in patients with chronic kidney disease.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

19.06 2020 kl. 10.00.
Oppgitt emne: «Tiltak for å sikre validitet, reliabilitet og troverdighet i kvantitativ og kvalitativ forskning.»
Sted: Arrangementet vil avholdes digitalt via Teams. Klikk her for å åpne Teams-møtet


Tidspunkt og sted for disputasen

19.06 2020 kl. 12.00
Sted: Arrangementet vil avholdes digitalt via Teams. Klikk her for å åpne Teams-møtet

NB! Fra sykehus pc er det ikke mulig å bruke Teams-app. Linkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome, men i den nye Microsoft Edge skal det også gå greit.

Åpent for alle interesserte!

Retningslinjer for publikum:

  • Ikke bruk videokameraet
  • Ikke bruk mikrofon («mute») for å unngå støy på linjen
  • Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
  • Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

For mer informasjon
Epost: une.stomer@uis.no
Tlf: 926 84 007

Bedømmelseskomité:

1.Cecilie Varsi, seniorforsker, Oslo universitetssykehus
2.Karin Skov, klinisk lektor, Aarhus Universitet
3.Eric Christian Brun, professor, Universitetet i Stavanger (administrator)

Hovedveileder: Kristin Hjorthaug Urstad, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
Medveiledere:  Astrid Klopstad Wahl, professor, Universitetet i Oslo
Lasse Gøransson, professor, Universitetet i Bergen