HELSENORGE

Disputas: Hull i netthinnens skarpsyn kan behandles mer pasientvennlig

Vegard Forsaa disputerer fredag 1. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Macular hole – epidemiology, morphology, and treatment”

Vegard Forsaa

Vegard Forsaa.

Makulahull er et hull i netthinnens skarpsynsområde som oppstår i 70-års-alderen. Ingen europeiske studier har kartlagt hyppigheten av makulahull. Tilstanden medfører en varig blind flekk i synets fikseringspunkt. Fra tidlig på 1990-tallet har det vært mulig å behandle makulahull kirurgisk med vitrektomi (fjerning av glasslegemet) og installasjon av gass i øyet (gasstamponade) etterfulgt av en ukes mageleie. Denne posisjoneringen er ubehagelig og ikke risikofri.

Bakgrunnen for mageleiet var at gassens oppdrift skulle presse på hullkantene og bidra til mekanisk lukning av hullet. Det er imidlertid gjort beregninger som avkrefter en slik oppdrift. Makulahullet bør ikke ha kontakt med øyevæsken de første postoperative dagene, og derfor må pasienten unngå å ligge på ryggen i denne fasen. En tennisball festet bak på nattskjorten (tennisballteknikk,TBT) kan forhindre ryggleie.

Formålet med Forsaa sitt arbeid er å beskrive forekomsten av makulahull og å gjøre behandlingen enklere for pasientene. I denne hensikt ble alle tilfeller av makulahull i Sør-Rogaland fra 2008 til 2014 kartlagt. Hovedfunnet var en årlig insidens på 7,9 affiserte øyne per 100 000 innbyggere. Gjennomsnittlig alder var 69 år, og 68 % var kvinner. I den andre studien ble strengt mageleie sammenliknet med TBT, og det ble funnet at makulahullet lukket seg hos 91% i begge grupper. Dette betyr at krevende mageleie er unødvendig. Tredje studie var en prospektiv, randomisert studie av pasientenes overholdelse av posisjonering med og uten TBT.

Hovedfunnet var signifikant kortere liggetid på rygg ved TBT. Fjerde studie var en prospektiv studie, i TBT-setting, hvor det ble installert ren luft i øyet isteden for gass. Gasstamponade betyr opptil 4 uker uten syn på det opererte øyet og et like langvarig fly- og kjøreforbud. Lufttamponade gir de samme ulempene, men kun i litt over uke. Det ble funnet høy lukningsrate på 95% for makulahull ≤400µm i diameter, men en lukninsrate på kun 57% for makulahull >400µm.

Personalia

Vegard Forsaa (f. 1973) kommer fra Trondheim. Cand. med. fra Universität Leipzig i 2000. Godkjent spesialist i oftalmologi i 2007. Arbeider som overlege ved Øyeavdelingen Stavanger universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, og er utført med professor Jørgen Krohn som hovedveileder og professor Gunnar Høvding som biveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

01.12.2017 kl. 09.15.
Oppgitt emne: "
“Netthinneløsning - patofysiologi og utvikling i behandlingsprinsipper”
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:

01.12.2017 kl. 10.30
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Vegard Asgeir Forsaa
E-post: forsaa@gmail.com
Telefon: 481 52 212

Bedømmelseskomité:
1. opponent:                           Professor Morten Dornonville de la Cour, Københavns Universitet, Danmark
2. opponent:                           Professor Morten C. Moe, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen:         Professor Marit Grønning Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis II, Knut Harboe.

Åpent for alle interesserte