HELSENORGE

Disputas om akuttmedisin utenfor sykehus

Espen Fevang disputerer torsdag 11. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen: "Complex interventions need complex interpretations: Evidence-based focus on prehospital endotracheal intubation".

espen_fevang.jpg

Espen Fevang disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 11. april 2019.

Fevang har forsket på hvordan leger best mulig kan hjelpe pasienter å puste, før man når behandling på sykehus.

Ett av områdene innen akuttmedisin som Fevang fant at hadde behov for ny forskning, er avansert luftveishåndtering utenfor sykehus, altså at legene sikrer frie luftveier og hjelper pasienten med å puste. Dette skjer oftest med intubering, som betyr at legen fører et plastrør ned i luftrøret. Behandlingen kan redde liv hos de rette pasientene hvis den utføres raskt og riktig av helsepersonell som har riktig trening og erfaring.

Det å håndtere luftveier er ekstra krevende utenfor sykehuset. Legen må ofte sikre luftveiene og legge pasienter i narkose under helt andre forhold enn det som er vanlig inne på sykehuset: I vær og vind, i mørket, i vanlige boliger, inne i en ambulanse, og med begrensede ressurser til å hjelpe seg. Hvilke pasienter som har best nytte av behandlingen, og om det er noen pasienter som kan eller bør vente til de kommer på sykehus med å bli intubert, vet man ikke helt sikkert ennå.

I et av prosjektene undersøkte Fevang også en tidligere lite beskrevet metode for avansert luftveishåndtering. Han fant at ved å snu pasienten over fra å ligge på ryggen til å ligge på magen er det større muligheter for å håndtere et problem som ofte oppstår; nemlig at intuberingen er vanskelig på grunn av oppkast og blod som kommer i veien.

Forskningsarbeidet innen avansert luftveishåndtering utenfor sykehus kan føre til at pasientene får mer presis behandling. Metoden for avansert luftveishåndtering i mageleie kan øke sjansene for å lykkes hvis det er vanskelig for medisinsk personell å få kontroll over pasientens luftveier ved bruk av vanlige metoder.

Espen Fevang (47) er anestesilege ved SUS og stipendiat ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han er fra Sandefjord, bosatt i Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

11.04.2019 kl. 09.00.
Oppgitt emne:
“Avslutning av livsforlengende behandling - også aktuelt i en prehospital setting?”
Sted: Stavanger Universitetssjukehus, Aulaen, 2. etg. Sydbygg

Tidspunkt og sted for disputas:

11.04.2019 kl. 11.00
Sted: Stavanger Universitetssjukehus, Aulaen, 2. etg. Sydbygg

Kontaktpersoner:

Espen Fevang
Tlf: 911 31169
Epost: esfevang@online.no

Bedømmelseskomité:

1. Professor Pål Klepstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
2. Klinisk professor Erika F. Christensen, Aalborgs universitet
3. Professor II Jan Petter Larsen, Universitetet i Stavanger (administrator)

Hovedveiledere:

Professor II Hans Morten Lossius, Universitetet i Stavanger
Førsteamanuensis Stephen JM Sollid, Universitetet i Stavanger
Medveiledere:
Professor emerita Febe Friberg, Universitetet i Stavanger
Førsteamanuensis Per Kristian Hyldmo, Universitetet i Stavanger
Leder av disputasen:
Dekan Kristin Akerjordet, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger


Både disputas og prøveforelesning er åpne for interesserte!