El-bil, VR-briller, IPad og lekerom hjelper barn før operasjon

Anestesiavdelingen på Stavanger universitetssjukehus (SUS) har gjort en solid jobb for at barn får en best mulig opplevelse hos dem. Elbil, VR-briller, Ipad, lekerom og gode samtaler i en egen barnekrok er noe av hemmeligheten.

Bilde av SUS-medarbeidere og el-bilen.

Fra venstre ser du Siv Ekkje Knudsen, tekniker på sterilsentralen, Taha Kadir, anestesisykepleier, Inger Brit Bakkalia, avdelingssykepleier ved anestesiavdelingen Øst, Toril Munthe Strickert, anestesilege og klovnen Tulliball (Tommy Simonsen).

– Vi fikk ulike tilbakemeldinger fra pårørende til barn. Vi ønsket derfor å gå gjennom rutinene våre for å se om noe kunne forbedres. Noe av resultatet av dette arbeidet ser vi nå, sier Inger Brit Bakkalia, avdelingssykepleier ved anestesiavdelingen Øst på SUS.

Og resultatet synes og høres; gråting er byttet ut med glade barn som kjører rundt i en stor el-bil i sykehusgangene før de skal inn til operasjon. I snitt er det rundt syv barn innom her hver dag. På travle dager er antallet oppe i 14 stykker. Da er det viktig at barna får en god opplevelse. Mye kan gjøres med små grep i forberedelsen.

Mindre komplikasjoner med trygge barn


– Barn er utrygge og usikre når de skal i narkose – naturlig nok. Stress og dårlige opplevelser bør unngås. I tillegg til å bli nettopp dårlige erfaringer for barn, pårørende og ansatte, er det også direkte årsak til postoperative komplikasjoner som uro og økt smerte. Dette forsinker rehabiliteringen av barnet, fortsetter Bakkalia.

Det er øre-, nese- og halsoperasjonener som er de vanligste inngrepene på anestesiavdelingen.

Dette er hemmeligheten


Her er tiltakene som har hjulpet barna:

 • Ved mottaket av barnet:
  • Avdelingen har fått en elektrisk lekebil som barna kan kjøre inn til operasjonen eller litt rundt i avdelingen i. Dette er en gave fra Stiftelsen Sykehusbarn og Kellys.
  • I tillegg har avdelingen laget egne bøker til barn med informasjon om hva som skjer på sykehuset. En versjon er til barn mellom ett og fem år - den kan du se på nett her. Og en er til barn mellom seks og tolv år - den ligger også på sykehusets nettsider. 
  • Avdelingen har også laget et eget barnerom. Det har blitt et fristed og lekerom for barna - ikke bare et venterom, som det var tidligere.
  • Innleggelse av venflon kan være skummelt for barn. Her bruker avdelingen en IPad, som er en gave fra Kreftforeningen, for å avlede barnet. De har også fått VR-briller med spill på fra anestesiavdelingen, som kan være en fin avledning når de skal legge inn venflonen. 
 • Relasjonen mellom pårørende og helsepersonell:
  De snakker med barna og pårørende om operasjonen (preanestesiologisk samtale) i et eget "barnehjørne", som de har gjort litt koselig. Dermed kan de registrere barnets angstnivå og bli enige om hvordan de skal gjøre det videre. De ser hele tiden barnet an og møter det på det nivået barnet selv er.
 • Sjekkliste:
  Avdelingen har innført en ekstra sjekkliste tilpasset barn.
 • Informasjonsmøte tilpasset alder: 
  Avdelingen er lydhøre ved spesielle ønsker og behov. Og de er mer ærlige, som for eksempel sier de ikke «et lite stikk», men «et stikk» når de skal sette inn venflonen. For barnet opplever et lite stikk som et stikk uansett. Hvis barnet motsetter seg og pårørende ikke spiller på lag, så avslutter de, utsetter og lager et opplegg til neste gang.
Og resultatene synes allerede. Pårørende som har vært med barna sine på avdelingen flere ganger, sier de merker forskjell på hvordan barnet blir tatt i mot.

– Personalet opplever mindre gråting fra barna på operasjonsstuen og tilbakemeldinger fra pårørende. Men vi er ikke ferdige. Vi skal fortsette og utvikle arbeidet videre, slik at det blir enda bedre, avslutter Bakkalia.

Saken er også på forsiden av Rogalandsavis i dag (abonnementsak). Legg gjerne igjen en kommentar til avdelingen på SUS sin facebookside.