HELSENORGE

Endringer i ledergruppen til SUS

Ny økonomi- og finansdirektør og kommunikasjons- og stabssjef.

​Økonomi- og finansdirektør

Tor Albert Ersdal.

Tor Albert Ersdal

Tor Albert Ersdal er ansatt som ny økonomi- og finansdirektør fra 1. januar 2019. Han kommer fra stillingen som daglig leder for oljeservice-selskapet Altus Intervention, der han har hatt ansvaret for omkring 400 ansatte med operasjoner på norsk og dansk sokkel.

Ersdal er utdannet samfunnsøkonom med en mastergrad fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra næringslivet på flere ulike områder og posisjoner, blant annet som avdelingsleder i oljeservice, daglig leder for gründerselskap og partner i investeringsselskap.

Kommunikasjons- og stabssjef

Helga Strand Vestbø.

Helga Strand Vestbø

Helga Strand Vestbø er ansatt som kommunikasjons- og stabssjef. Hun begynte i stillingen 15. oktober. Etter en omorganisering har foretakssekretariatet som hun tidligere ledet, blitt en del av den nye kommunikasjons- og stabsavdelingen. Strand Vestbø tar over som kommunikasjonssjef etter Gottfred Tunge, som har gått over i en seniorrådgiverstilling.

Strand Vestbø kom til SUS høsten 2017. Hun har bakgrunn som journalist og som politisk rådgiver for ordføreren i Stavanger.

Foto: Svein Lunde, SUS.