Epilepsipasienter får tilbud om videokonsultasjon

Flere pasienter ved nevrologisk poliklinikk ved Stavanger universitetssjukehus slipper nå å komme til sykehuset for konsultasjon. De kan sitte hjemme eller på jobb, og snakke med behandleren sin på video.

sara_maria_mathisen.jpg

Seksjonsoverlege Sara Maria Mathisen tilbyr videokonsultasjon til pasienter med epilepsi.

Nevrologisk poliklinikk har over 12 000 konsultasjoner i året. Blant dem er det mange epilepsipasienter som er inne for én kontroll per år, der formålet hovedsakelig er samtale med behandler.

– Det er en viktig samtale, men vi trenger ikke kreve at pasienten skal reise inn til sykehuset. Vi kan gi samme trygge og gode oppfølging digitalt, sier Sara Maria Mathisen, seksjonsoverlege ved nevrologisk poliklinikk.

Pasienter som trenger oppfølging gjennom stabile kontroller hvor det er få eller ingen tiltak, for eksempel endring av medisinering, vil kunne slippe å reise til sykehuset.

– Noen pasienter har komplekse utfordringer eller ønsker å komme inn for å treffe behandleren sin, de skal naturligvis få komme til oss på sykehuset, sier Mathisen.

Trygghet og ro for pasienten

Epilepsi er en av de vanligste tilleggstilstandene hos personer med utviklingshemming. Disse pasientene må jevnlig til kontroll.  En del av pasientene som kommer til nevrologisk poliklinikk bor gjerne i tilrettelagt bolig, og følges til konsultasjon av ansatte i kommunehelsetjenesten .

For personer som er kognitivt svekket er ro og stabilitet ekstra viktig.

– Vi ser at det for noen pasienter er svært krevende å reise inn til sykehus. Mange blir urolige og ønsker ikke å være her. Vi håper dette også kan gi fordeler også for kommunehelsetjenesten, som da slipper å bruke tid på å reise til og fra sykehuset, sier Mathisen.

Prosjektet er i startfasen, og ifølge Mathisen vil man nå vurdere hvilke andre pasientgrupper tilbudet kan være aktuelt for. Mathisen ønsker også dialog med kommunene for å utvikle et tilbud som legger til rette for god samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Les hva generalsekretæren i Norsk Epilepsiforbund synes om tilbudet på epilepsi.no

SUS2023 Organisasjonsutvikling

I forbindelse med nytt sykehus er en rekke prosjekter satt i gang for å teste og videreutvikle gode løsninger for dagtilbudet ved SUS. Flere videokonsultasjoner er et av tiltakene. 

Ny kompetanse og nye samarbeidsformer er helt nødvendig for å levere enda bedre tjenester til pasientene og en bedre arbeidshverdag for medarbeiderne i 2023.

Les mer om organisasjonsutvikling fram mot 2023