HELSENORGE

Etac AS leverer pasientløftere til nye SUS

Nye SUS skal ha takmonterte pasientløftere i flere rom i det nye universitetssykehuset. Nå har Helse Stavanger HF/SUS signert kontrakt med selskapet Etac AS om leveransen.

Kontrakt om pasientløftere til Nye SUS

Etac skal levere pasientløftere til Nye SUS

- Vi har avtalt med Etac AS at de skal levere takmontert skinnesystem, pasientløftere og pasientvekter til Nye SUS, til en samlet pris på 5,25 millioner kroner inkludert mva, sier Ove Nordstokke, prosjektleder utstyrsanskaffelser for Nye SUS.

Etac skal levere tre ulike løsninger for pasientløfter. 

Den ene skal monteres i en enkeltskinne i taket, den andre skal ha skinnesystem med travers og den tredje skal ha skinnesystem med travers og overgang til bad. I tillegg planlegges det med gjenbruk av utstyr som brukes i dagens sykehus.

- Nå starter vi samarbeidet med Nye SUS på prosjektering, koordinering og planlegging av denne leveransen. Vi ser frem til å samarbeide med byggeprosjektet for å sikre at pasientløfterne blir levert på en god måte, sier Glenn Kjær, daglig leder i Etac AS.

Etac skal også levere takmonterte pasientløftere til treningssalen for fysioterapi på SUS, CT-rom, verksted, undersøkelses- og behandlingsrom og akuttmottaket.

- Vi ser at den tekniske løsningen fra Etac gjør jobben enklere for våre medarbeidere som skal betjene pasientløfteren, og at brukervennligheten blir vurdert som svært god, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

Etac tilbyr en god opplæringsplan for personalet som skal betjene løfteren, og ble samlet vurdert til å ha den beste løsningen for Helse Stavanger/Nye Stavanger universitetssjukehus.