HELSENORGE

Folkefondet 15 år: - Uvurderlig støtte til kreftforskning

I løpet av femten år har Folke Hermansen Fond støttet 75 forskningsprosjekt med mer enn 50 millioner kroner. Fondet er i dag Stavanger universitetssjukehus (SUS) sin viktigste finansieringskilde for kreftforskning.

​Onsdag 24. november arrangeres et jubileumsseminar i anledning Folkefondets 15 års-jubileum.

Svein Skeie.

Svein Skeie, forskningsdirektør ved Stavanger universitetssjukehus.

Ifølge forskningsdirektør ved Stavanger universitetssjukehus, Svein Skeie, har Folkefondet hatt en uvurderlig betydning for oppbyggingen av sykehusets kreftforskningsmiljø.

– Mange typer kreftforskning har fått støtte og nå har vi solide forskermiljø som klarer å konkurrere med andre sterke miljø i Norge.  Med Folkefondet i ryggen har vi nå et kreftforskningsmiljø som bidrar til at våre pasienter sikres så god behandling som mulig, sier Skeie.Ønsket å styrke kreftforskningen 

Gründer og forretningsmann Folke Hermansen døde av kreft i 2006. Kort tid før han gikk bort etablerte han Folke Hermansens fond på 50 millioner kroner i sitt navn, til fremme av kreftforskning ved SUS. Formålet var, og er fortsatt, gjennom økonomisk støtte å styrke praktisk forskning, studier, undervisning, publisering og annet arbeid med tilknytning til kreftforskning ved SUS.

Fondets bidrag skal komme i tillegg til annen oppnåelig økonomisk støtte. Det er et mål at en generell styrking av aktuelle kreftforskningsmiljøer ved SUS også skal lede til at disse miljøene kvalifiserer seg til å oppnå større grad av ekstern støtte, spesielt fra Kreftforeningen, Helse Vest og Forskningsrådet.

Fondet skal bidra til kompetanseheving gjennom

 • at veilederkompetansen for kreftforskning styrkes ved SUS
 • at det avlegges flere doktorgrader og publiseres et økt antall kvalitetssikrede forskningsartikler
 • å virke som katalysator ved å hente ut potensialet innen forskningskonsortiet mellom SUS, kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus og M.D. Anderson Cancer Center (MDACC), Houston, Texas

Tildelinger og forvaltning

Folkefondet har de senere årene delt ut fem millioner kroner hvert år. Søknadene vurderes av en ekstern innstillingskomité. Denne er satt sammen av noen av landets fremste kreftforskere. Styret legger innstillingskomiteens anbefalinger til grunn for sine tildelinger.

Kreftformer som fondet har gitt støtte til:

 • Brystkreft
 • Bukspyttkjertelkreft
 • Eggstokkreft
 • Tarmkreft
 • Prostatakreft
 • Livmorhalskreft
 • Blærekreft
 • Lymfekreft
 • Livmorkreft
 • Lungekreftkreft og medisinsk fysikk

Jubileumshefte

Skjermbilde_folkefondet.PNG