Folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord

Sjukehusene på Vestlandet, Helse Vest, Rogaland Fylkeskommune, interesseorganisasjoner og flere starter denne uka en folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord: Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv.

Internett_576x372_1.jpg

Med en folkeopplysningskampanje ønsker vi å øke kunnskapen og åpenheten rundt selvmordsatferd og senke terskelen for å snakke om tankene mange kan ha – og søke hjelp.

Bakgrunn for kampanjen er at selvmord er et stort folkehelseproblem, og at det i Norge dør om lag 550 til 600 mennesker av selvmord hvert år. Det antas at mellom 3 500 og 7 500 personer årlig forsøker å ta sitt eget liv. En registerstudie viste at 62 prosent av dem som tar selvmord ikke har vært i kontakt med psykisk helsevern i løpet av det siste året før de tok selvmord. 70 prosent har vært i kontakt med fastlegen uker og siste måneder før, men ikke snakket om selvmordstanker.

Budskapet blir presentert på boards (utendørsplakater) i bybildet, nettannonsering og i sosiale medier i kampanjeperioden.

I en slik kampanje er det viktig å formidle hvor det er hjelp å få. Her følger Helse Vest Nasjonalt senter for forskning og selvmordsforebygging og Helsenorge.no sine anbefalinger.

Fastlege, helsesøster på skolen eller på helsestasjonen, psykolog, psykisk helse- og rustjeneste, legevakt eller psykososialt kriseteamet i kommunen er første hjelpeinstans.

Både fastlegen og kommunens psykolog kan henvise vider til barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) hvis det er behov for det.

En rekke organisasjoner er involvert i arbeidet med forebygging av selvmord. Enkelte av dem har støttegrupper og hjelpetelefoner:

  • Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117.
  • Mental Helse: 116 123.
  • Røde Kors: 800 33 32.
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40.
  • Ved livstruende situasjoner, ring nødnummer 113.
For råd og veiledning viser vi til nettsiden som er utarbeidet, helse-vest.no/ selvmord.