Forskeren har ikke sykepleie i bunn, men på topp

Britt Sætre Hansen var første sykepleier som disputerte på SUS/UiS (2009) og første sykepleier på SUS til å bli bedømt professorkompetent. Nå, 10 år senere, har helsevitenskapelig forskning som overbygning av sykepleieres forskningsprosjekter et omfang som ikke minst gjenspeiles i aktivitet knyttet til medarbeidere i Helse Stavanger.

morken og rørtveit.jpg

Forskere med sykepleie på topp (!) Ingvild Morken og ​Kristine Rørtveit oppmuntrer til forskning, men man må vite hva man går til og at det blant annet kreves stor innsatsvilje og god tålmodighet.

Nettopp fordi sykepleie og sykepleiere er inne i flytsonen både i jobbsammenheng og i forskning, burde vi slutte med å si om bakgrunnen vår at vi er "sykepleiere i bunn".

Nei. Vi er utdannet sykepleiere og har sykepleie på topp!

Seniorrådgiver og førsteamanuensis Kristine Rørtveit er engasjert og utspillet er alvorlig ment. 

Vi skal være stolte av både karriereutvikling og forskning som stadig flere av oss tar fatt på. Men vi må også være stolte av bakgrunnen vår som utdannet sykepleiere, sier Kristine Rørtveit.

Det er inngangen vår til forskning, men betyr likevel ikke at vi driver sykepleieforskning. Nei, vi driver helsevitenskapelig forskning!

Viktig faglig bakgrunn

Forskningsseminaret som for noen uker siden var en markering av sykepleieres inntreden på forskerarenaen på SUS, hadde ikke status for faget på programmet. Men rundt de 12 foredragene som ble presentert i aulaen denne ettermiddagen, var bredden i programmet så vid at det var en god grunn til at det ble påpekt at nettopp den faglige bakgrunnen er basis for at sykepleiere i dag driver med forskning.

Seniorrådgiver/førsteamanuensis Kristine Rørtveit og fag- og forskningssykepleier/Phd Ingvild Morken, reflekterer også på hva forskning innebærer. Interesse for et bestemt faglig område, engasjement, målrettet arbeid og ønske om å bidra til mer kunnskap er blant flere viktige forutsetninger.

Skriv en god søknad

Men du må også være innstilt på å ofre noe av fritiden, ferie, sosiale aktiviteter ved et doktorgradsløp, sier Ingvild Morken.

Forskningen spiser deg og du må være disiplinert og tålmodig for å holde taket. Dessuten - nåløyet for å få et prosjekt/program godkjent er trangt. Derfor er det utrolig viktig å skrive gode søknader, understreker Morken.

Begge to er også tydelige på enda en viktig faktor - eller forutsetning for deres egen forskning. Nemlig at forskningen er delt mellom klinisk arbeid og forskning med 50 prosent på hver.

Det gjør at man har kontakt med det kliniske miljøet underveis - man får innblikk i pasientenes behov og hverdagen på en post. Det bidrar til egenmotivasjonen, sier Kristine Rørtvedt.

  • Seniorrådgiver Kristine Rørtveits forskning: "Snakk om overspising – en fenomenologisk studie"
  • Fag- og forskningssykepleier/Phd. Ingvild Morken sin forskning: "Hvilken betydning har sykepleieledet atrieflimmerpoliklinikk for pasientenes psykiske helse og livskvalitet?"

Fakta om sykepleiere og forskning på SUS:

  • Britt Sætre Hansen var første sykepleier som disputerte på SUS/UiS (2009) og første sykepleier på SUS til å bli bedømt professorkompetent
  • 18 sykepleie- og helsefaglige forskere tilknyttet Helse Stavanger
  • Fire har hovedstilling i universitet/høgskole og deltidsstilling i Helse Stavanger
  • Syv har hovedstilling i Helse Stavanger og professor-/førsteamanuensisstillinger ved universitet
  • Åtte stipendiater
  • Gruppen var vært forfattere/medforfattere til 24 publikasjoner i 2016
  • 42 publikasjoner i 2017
  • 36 publikasjoner i 2018