HELSENORGE

Forskning i Tanzania forbedrer fødselsomsorgen på SUS

Hege Langli Ersdal har tilbrakt store deler av sin forskerkarriere i Tanzania. Resultatene fra forskningsarbeidet tar hun med seg hjem, og gjør det tryggere å føde også i Norge.

hege_langli_ersdal.jpg

Hege Langli Ersdal forsker på hvordan man kan forbedre fødselsomsorgen.

Årlig dør rundt 300.000 kvinner i forbindelse med fødsel, 2,6 millioner babyer er dødfødte og 2,7 millioner babyer lever bare en måned etter at de fødes. Tallene sier noe om hvordan kvinnehelse er prioritert i et globalt perspektiv.

– Vi har nok kunnskap om fødsel og hva som skal til av tiltak og behandling for å forhindre at kvinner og barn dør i forbindelse med svangerskap og fødsel. Dessverre er tilgjengelig utdannet helsepersonell, kunnskap, utstyr og behandling fortsatt mangelvare på globalt nivå, sier Hege Langli Ersdal, anestesilege og forskningsleder for simulering og global helse ved Stavanger universitetsjukehus.

Gjennom programmer som Helping Babies Breathe, Helping Mothers Survive og Safer Births har Ersdal forsket på hvordan man kan forbedre fødselsomsorgen gjennom praktisk, billig og lavteknologisk opplæring.

Om Hege Langli Ersdal

Stilling: Forskningsleder for simulering og global helse ved Stavanger universitetssykehus og har en førsteamanuensis II stilling ved Helsevitenskapelig fakultet, Universitet i Stavanger. Hun har doktorgrad i internasjonal helse fra Universitet i Oslo. Hun er anestesilege og leder for akuttmedisinsk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssykehus.

Forsker på: Simuleringstrening, implementering i klinisk praksis, kvalitetsforbedring, global helse, fosterlydsmåling og nyfødtlivredning.


40 prosent reduksjon i blodoverføringer på SUS

Gjennom hyppig, systematisert trening på å håndtere komplikasjoner under og rett etter fødsel, har Ersdal og kolleger oppnådd konkrete forbedringer for både mor og barn. Det gjelder for eksempel store blødninger etter fødsel.

Et såkalt simuleringsbasert treningsprogram - utviklet i samarbeid mellom internasjonale organisasjoner innen gynekologi og fødselshjelp, Lærdal Global Health og Stavanger universitetssjukehus - har ført til betydelig reduksjon i blodoverføring til mor etter fødsel. Metoden ble først utviklet og testet på tre sykehus i Tanzania, der det nesten halverte behovet for blodoverføring.

Ved fødeavdelingen på SUS har blodoverføring etter fødsel blitt redusert med over 40 prosent etter at fødeavdelingen innførte samme type trening, ledet av jordmor Signe Egenberg. 

– Vi gjør veldig mye bra helsearbeid i Norge, men nettopp fordi vi har tilgang til mye utstyr og har et velutviklet helsesystem kan vi komme i en posisjon der vi glemmer det enkle og viktige. Kontinuerlig kvalitetsforbedring og hyppig trening redder liv og helse – både i lavressursland og i Norge, sier Ersdal.

Bedre behandling styrker kvinners samfunnsposisjon

Ersdal startet forskningskarrieren da hun var medisinstudent på 90-tallet. Helt siden starten har hun vært opptatt av kvinnehelse i et globalt perspektiv.

– Jeg ser så tydelig hvordan undertrykkingen av kvinner på globalt nivå kan opprettholdes fordi vi er så ekstremt sårbare under svangerskap og ved fødsel, sier Ersdal.

Dersom jeg kan bidra litt til å skape tryggere forhold og bedre behandling knyttet til fødsler og nyfødte, vil det også bidra til å styrke kvinners posisjon i samfunnet ellers.

I mange lavressursland betyr det å være gravid og gå gjennom en fødsel å utsette seg for en stor risiko. Det er høy sannsynlighet for fødselskomplikasjoner med varige mén eller død.

– Det skaper usikkerhet, utrygghet og ofte stigmatisering. Det bidrar til at kvinner ikke kommer seg ut av den undertrykte posisjonen, og kultur og samfunnsstrukturer fortsetter som før. Kvinner holdes nede ved at grunnleggende kunnskap og helt enkle behandlingsmetoder ikke gjøres tilgjengelig, sier Ersdal.

Drives av konkrete resultater

Som anestesilege ser man fort resultatene av jobben som gjøres, særlig i akuttmedisinske situasjoner. Noe av det Ersdal opplevde som mest stressende som fersk anestesilege var livredning av nyfødte. Hun skjønte også at det var de helt basale tiltakene, å raskt få luft i barnet, som var viktigst.

De siste 10 årene har hun som forskningsleder av et stort nyfødtprosjekt – Safer Births - vært med på å utvikle og teste nye enkle strategier for trening og behandling innenfor nyfødtomsorg, i tett samarbeid med Lærdal Global Health og SAFER.

Ersdal er blant de mest publiserende forskerne på Stavanger universitetssjukehus, og ved siden av å forske selv er hun travelt opptatt med å veilede doktorgradsstudenter. Per nå er hun hovedveileder for åtte doktorgradsstudenter, innenfor fagfeltene simuleringstrening, kvalitetsforbedring, fosterlydsmåling og nyfødt-livredning. 

Kilde: Ersdal, Hege Langli; Singhal, Nalini; Msemo, Georgina; Ashish, KC; Data, Santorino; Moyo, Nester T; Evans, Cherrie L; Smith, Jeffrey W.; Perlman, Jeffrey M.; Niermeyer, Susan (2017). Successful implementation of helping babies survive and helping mothers survive programs-An utstein formula for newborn and maternal survival. PLoS ONE. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178073 ISSN 1932-6203. Volum 12. Hefte 6. DOI: 10.1371/journal.pone.0178073.