Forskning: SUS-professor med i nasjonal ekspertgruppe på pankreaskreft

En nasjonal ekspertgruppe får 15 millioner kroner fra Kreftforeningen til forskning på bukspyttkjertelkreft. Blant ekspertene er professor Oddmund Nordgård fra Stavanger universitetssjukehus (SUS).

En gruppe smiler

Fra venstre: Kjetil Tasken ved UiO og OUS, Ivar Gladhaug ved UiO og OUS, Caroline Verbeke ved UiO og OUS, Oddmund Nordgård ved SUS og UiS, Anne Lise Ryel fra Kreftforeningen, Anders Molven ved UiB, Lovise Mæhle ved OUS, Elin Kure ved OUS, pasientrepresentant Anne Marit Rødland og Knut Jørgen Labori ved OUS. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Pankreaskreft, eller bukspyttkjertelkreft, er en av de mest dødelige krefttypene som finnes.

– Denne tildelingen gir nytt håp til en pasientgruppe med svært dårlig prognose. Forskere fra flere viktige institusjoner vil nå samordne sin innsats for bedre diagnostikk og behandling til pasienter som rammes av kreft i bukspyttkjertelen. Vi er svært takknemlige for denne tildelingen, sier Nordgård, som har forsket på bukspyttkjertelkreft gjennom flere år.

Onsdag 29. januar overrakte Kreftforeningens leder Anne Lise Ryel pengene til den nasjonale ekspertgruppen, som er ledet av professor Caroline Verbeke ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO).

Ekspertgruppen har medlemmer fra OUS, UiO, Universitetet i Bergen (UiB) og Stavanger universitetssjukehus (SUS).

SUS-professor Nordgård deltar på vegne av forskningsgruppen for kreft og medisinsk fysikk ved avdeling for blod- og kreftsykdommer.

Mer informasjon om saken finner du på nettsidene til Universitetet i Oslo.