HELSENORGE

Fremdeles smitteverntiltak på sykehuset

Det vil fortsatt være smitteverntiltak på sykehuset selv om de fleste koronatiltakene for befolkningen er fjernet.

Så lenge smittepresset er høyt, er det fortsatt anbefalt å bruke munnbind og holde avstand der det er mulig i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder også på Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Anbefalingene gjelder både for pasienter og ledsagere som skal til poliklinikk og dagbehandling, og for besøkende. Helsepersonell skal fortsatt bruke personlig beskyttelsesutstyr. 

Tiltakene er for å redusere risiko for smitte til sårbare pasienter og egne medarbeidere.

– Det stilles strenge krav til smittehåndtering i sykehus – uavhengig av pandemi. Vi har fortsatt pasienter som trenger å beskyttes mot covid-19-smitte, og da er det helt riktig å ha forsterkede smitteverntiltak på sykehuset, sier smittevernoverlege Jon Sundal. 

Tiltakene som gjelder

Det er fortsatt besøksrestriksjoner på sykehuset, blant annet at besøk må være avtalt i forkant. Se hva som gjelder for besøkende på SUS her (lenke sus.no).

Besøkende og ledsagere skal ikke møte på sykehuset dersom de:  ​

 • har covid-19 eller venter på prøvesvar
 • i løpet av de siste ti døgnene har hatt smitte i egen husstand eller er tilsvarende nær (eksempelvis kjæreste)
 • har fått noen av disse symptomene i løpet av de siste ti døgnene
  • feber
  • hoste og/eller tungpust
  • nedsatt lukte- og/eller smakssans
  • sår hals  

Pasienter som har timeavtale på poliklinikk bes ta kontakt med avdelingen i forkant av avtalen dersom dette gjelder dem. På den måten kan poliklinikken tilrettelegge for å kunne gjennomføre avtalen på en smittevernforsvarlig måte.

Det kan gis unntak ved spesielle situasjoner som for eksempel fødsel og alvorlig sykdom.

For pasienter som blir innlagt på sykehuset med luftveissymptomer, eller ved smitte i egen husstand, vil det fortsatt være nødvendig med testing og isolering. Sykehuset skal fortsatt forebygge utbrudd.  

Smitteverntiltakene er i tråd med Folkehelseinstituttets veileder for spesialisthelsetjenesten. 

For media

Pressetelefon 477 00 999