HELSENORGE

Funn av bakterien Pseudomonas aeruginosa

I november 2021 ble det oppdaget et utbrudd forårsaket av bakterien Pseudomonas aeruginosa i flere sykehus i Norge. Per mandag 7. mars er det påvist ti tilfeller i Helse Vest. 

Pseudomonas forårsaker sjelden sykdom hos friske personer. For personer med svekket immunforsvar og for alvorlige syke pasienter i sykehus, kan bakterien gi alvorlige infeksjoner som lungebetennelse og sepsis.

Hos flere av pasientene vil funn av bakterien regnes som kolonisering og ikke som klinisk infeksjon. Det betyr at pasientene i hovedsak ikke vil være syke.

Ti tilfeller i vest

Hittil er det varslet over 160 tilfeller ved 28 sykehus i alle fire helseregioner. Ti av disse er i Helse Vest – fordelt på tre sykehus.

En egen utbruddsgruppe med fagpersoner fra alle helseregioner jobber systematisk for å kartlegge og begrense utbruddet. Gruppen koordineres av Folkehelseinstituttet.

Det mistenkes en felles smittekilde, som medisinsk utstyr eller andre produkter.

Hvert tilfelle gjennomgås nøye, og informasjon om pasient, herunder produkter som er benyttet i behandling, sammenstilles og analyseres.

Det er så langt ikke noe som tyder på at bakterien har smittet fra pasient til pasient i Helse Vest.


For media

Pressetelefon 477 00 999
E-post: kommunikasjon@sus.no

Utbruddsbakterien funnet i engangs vaskeklut brukt i helsetjenesten​ (lenke Folkehelseinstituttet)

Oppdatering: Utbrudd av Pseudomonas i sykehus (lenke Folkehelseinstiuttet)