HELSENORGE

Funn av skjeggkre

Det er gjort funn av skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) på enkelte lager, garderober og kontorbygg. Skadedyrselskap gjør nødvendige undersøkelser og vurderer tiltak fortløpende.

​Skjeggkre kan virke sjenerende, men gjør ellers lite skade i boliger og bygg. Eventuelle materielle ødeleggelser er minimale.

Det er ikke gjort funn av skjeggkre på noen av våre sengeposter.

Foretaket har tett samarbeid med skadedyrfirmaet Anticimex.

Medarbeidere på SUS er informert via intranettet og oppfordres til en generell opprydding - og blant annet unngå å ha private eiendeler på gulvet.