Grønt lys for jordmorutdanning i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) vedtok i dag, 18. oktober, masterutdanning i jordmorfag. Det er en gledelig nyhet for regionen og sykehuset.

Jordmor. bilde.

Illustrasjonsbilde: Jordmor Evy. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er den fjerde største fødeavdelingen i landet - med rundt 4500 fødsler hvert år. Etterspørselen etter jordmødre øker - både på sykehuset og i kommunene.

Masterutdanning i jordmorfag i Stavanger vil gi flere positive gevinster - både for spesialist- og primærhelsetjenesten.

Fortsetter samarbeidet

Etableringen av masterprogrammet vil bidra til tettere samarbeid mellom sykehuset, primærhelsetjenesten og UiS. Sammen skal vi fortsette arbeidet med god kompetanse innenfor svangerskap, fødsel og barselomsorg.

– Etableringen er en gladnyhet for regionen vår, Vestlandet og landet for øvrig. Sykehuset skal bidra på en god måte til at denne nyetablerte utdanningen får et godt omdømme med høy kvalitet, sier klinikksjef ved Kvinne- og barneklinikken, Henning Garsjø. 

Lokal tilhørighet 

Rekruttering av jordmødre har lenge vært krevende. For mange er det av stor betydning å ha en lokal utdanningsinstitusjon. Erfaring viser at helsepersonell med lokal tilknytning i større grad blir værende ved sitt sykehus.

Studiet er en toårig master i jordmorfag som bygger på fullført grunnutdanning i sykepleie og minimum ett års praksis om sykepleier.

Universitetet i Stavanger: Skal utdanne jordmødre på UiS.