HELSENORGE

Gul beredskap: Planlagte operasjoner kan bli utsatt

Sykehuset har satt gul beredskap på grunn av en krevende driftssituasjon. Det betyr at planlagte operasjoner kan bli utsatt.

Det er pandemihåndtering, RS-virus og høyt sykefravær blant egne medarbeidere som er årsaken til at sykehuset oppjusterte beredskapsnivået torsdag 25. november.

Gul beredskap betyr at situasjonen må håndteres med utvidet innsats, ekstraordinære ressurser og tiltak.

Ett av tiltakene er å redusere deler av den planlagte virksomheten ved operasjonsavdelingen. Dette gjøres for å frigjøre personell til barne- og ungdomsklinikken (BUK) – som har rekordhøyt antall innlagte pasienter nå.

Inntil videre vil det være «delvis lavaktivitet» på operasjonsavdelingen i uke 48-50.​ Sju av totalt 19 operasjonsstuer tas ned ved sentraloperasjon (SOP) og operasjon øst. Dagkirurgisk enhet i Hillevåg fortsetter i full drift.

Det er planlagte operasjoner som kan bli utsatt.  

– Det er sterkt beklagelig å utsette operasjoner. Flere har gjerne også ventet lenge på operasjonen sin. Vi følger situasjonen tett, og øker igjen så fort situasjonen tillater det, sier klinikksjef Geir Lende, som samtidig understreker viktigheten av å søke helsehjelp ved behov. – Akutt- og øyeblikkelig hjelp prioriteres alltid.  

Pasienter som får avtalen sin utsatt, vil bli kontaktet. De som ikke blir kontaktet, skal møte til operasjon som planlagt.

Mer om driftsituasjonen i egen presseorientering, torsdag 25. november: 

​​