Helle K. Schøyen blir konstituert administrerende direktør

Klinikksjef for psykisk helsevern voksne, Helle K. Schøyen, blir ny konstituert administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus fra og med 23. mars.

- Helle K. Schøyen er en erfaren, tydelig og svært dyktig leder, og jeg er veldig fornøyd med at hun har takket ja til oppgaven, sier styreleder Bjørn K. Erikstein.

Den nåværende klinikksjefen for psykisk helsevern voksne, Helle K. Schøyen, har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og er spesialist i psykiatri. Hun har lang fartstid, både som behandler, forsker og fra ulike lederroller i klinikken. Schøyen er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.
 
- Jeg er både spent og ydmyk når jeg nå får muligheten til å bygge videre på alt det gode arbeidet som blir gjort hver dag på SUS, og ikke minst til å samarbeide med så mange dyktige medarbeidere i hele organisasjonen, sier Helle K. Schøyen.

Hun blir konstituert fra og med 23. mars, samme dag som nåværende administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne, starter i Helse Vest RHF.

Sølve Braut blir konstituert som klinikksjef for psykisk helsevern voksne. Han er i dag assisterende klinikksjef.

Videre rekrutteringsprosess

Det er styret som har ansvar for tilsette ny administrerende direktør, og sak om den videre rekrutteringsprosessen ble behandlet i ekstraordinært styremøte 3. mars. Styret utnevnte følgende tilsetningsutvalg, som skal gjennomføre tilsettingsprosessen fram til det foreligger en endelig innstilling:

  • Bjørn K. Erikstein, styreleder
  • Christine Sagen Helgø, nestleder
  • Ivar Eriksen, styremedlem
  • Egil Olsen, styremedlem (ansattrepresentant)
  • Lars Kåre Kleppe, styremedlem (ansattrepresentant)

Tilsettingsutvalget skal legge fram sin innstilling for styret i Helse Stavanger HF, som tilsetter ny administrerende direktør.