Her er årets vinner av forskningsprisen på SUS

Det er Sverre Nesvåg, registerleder for KvaRus og forskningsleder ved KORFOR, som får årets forskningspris på Stavanger universitetssjukehus (SUS).

utdeling av forskningsprisen i aulaen på sus

Sverre Nesvåg (i midten) sammen med forsknigsdirektør Svein Skeie og administrerende direktør Inger Cathrine Bryne under utdelingen fredag ettermiddag.

Det oppleves først og fremst som en stor anerkjennelse av den jobben jeg har bidratt med i oppbyggingen av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og forskningsgruppen for rusmiddelforskning ved SUS, sier en glad Nesvåg om prisen.

Denne uka ble altså avrundet med velfortjent heder og ære - da Nesvåg fikk prisen "Årets forsker" på SUS under fredagsundervisningen i ettermiddag. Han har lang fartstid som forsker og leder, både innenfor og utenfor Helse Stavanger.

Forskningsprisen tildeles en enkelt forsker eller et forskningsmiljø som har bidratt vesentlig til forskningen ved SUS.

– Det betyr ekstra mye å gi prisen til et forskningsfelt som er så viktig og samtidig svært krevende. Det å løfte dette fagområdet er spesielt prisverdig, sier forsknigsdirektør Svein Skeie ved SUS.

Styrker faget og bidrar til bedre behandling

– Forskning på dette feltet er først og fremst viktig fordi vi dermed kan bidra til bedre behandlingstilbud til pasienter med rusrelatert problematikk - både innenfor spesialisert rusbehandling (TSB), i psykisk helsevern eller i somatikken. Det er også viktig fordi det så sterkt signaliserer at rus og avhengighet skal være sidestilt med andre fagfelt i spesialisthelsetjenesten, fortsetter Nesvåg.

Nesvåg var tilknyttet Rogalandsforskning tidlig i sitt yrkesliv. På 1990-tallet var han en profilert leder av Rogaland A-senter, noe som preget hans videre forskningsinnsats. I 2005 avla han doktorgrad innenfor rusmiddelforskning. Han har vært med på utallige prosjekter og var helt sentral i etableringen av KORFOR - som nå er et av de ledende forskningsmiljøene i landet på rusforskning.

Glimrende formidler

– Jeg vil folk skal verdsette forskningen min som preget av nysgjerrighet og entusiasme til å utvikle ny kunnskap i nær dialog med brukere, klinikere, forskere og annet godt folk, sier han.

Komiteen beskriver Nesvåg som en glimrende formidler. Kveldsskolen og StaRus-seminarene er eksempler på kreativ formidling på KORFOR som han har bidratt til.

Han har blant annet også stått i spissen for å utvikle to av de viktigste kvalitetssikringstiltakene på rus og psykisk helse feltet i Norge; BrukerPlan og Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk og avhengighet av rusmidler (KvaRus).

Selv er han litt ekstra overrasket over at akkurat han fikk denne prisen på SUS.

– Jeg hadde aldri trodd at en rusforsker, utdannet som antropolog, kunne bli tildelt en forskningspris fra et sykehus, avslutter han med et smil.

Forskningsprisen:
  • Pris som har vært delt ut nesten årlig siden 1992.
  • Prisen er på 40.000 kroner og skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet.
  • Deles ut til forskere/forskningsmiljøer som har bidratt vesentlig til forskning ved Stavanger universitetssjukehus.
  • Komiteen har også i år bestått av Lars Fosse, Ingvild Morken og Geir Sverre Braut.