HELSENORGE
Presseorientering 5. januar

Høyeste antall innlagte siden mars/april

Vi må tilbake i mars og april for å finne et høyere antall covid-innlagte enn nå. Og SUS forventer flere innleggelser den kommende uka. Her er siste oppdatering på smittesituasjonen.

​Administrerende direktør Helle Schøyen og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe ga en statusoppdatering om koronasituasjonen fra Stavanger universitetssjukehus tirsdag 5. januar. Her kan du lese og se hva de sa.

Se hele presseorienteringen (YouTube).

helle foran mikrofon

Helle Schøyen

Helle Schøyen, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus:

Vi har per nå 12 innlagte - hvorav en på respirator. Vedkommende er i aldersgruppen 50 til 60 år.

Vi har siden ukene før jul beveget oss fra å være eneste grønne fylke i Norge til å bli ett av de rødeste når det gjelder covid-19. I romjulen var det flere enn noen gang som fikk påvist covid-19 i vårt opptaksområde. Dette illustrerer godt hvor raskt smittesituasjonen kan eskalere. 

Det har vært flere smittehendelser på SUS knyttet til medarbeidere og pasienter. Lars Kåre Kleppe vil orientere nærmere om smittesituasjon generelt og den pågående smittesporingen på sykehuset.

Ved en økende smitte i befolkningen, så er det alltid en viss latenstid.  Som følge av den økende smittesituasjonen i befolkningen så forventer vi nå flere innleggelser den kommende tiden.  

Vi har gjennom hele høsten laget gode planer for å håndtere dette. Planene innebærer at vi trinnvis kan åpne deler eller hele sengeposter for å ta mot pasienter med covid-19. Dette gir oss en type fleksibilitet i forhold til å kunne ta imot covid-positive pasienter som er i behov av innleggelse og behandle disse på en god måte - samtidig som vi skåner den ordinære driften så langt som overhode mulig. Vi har også jobbet med å lage turnuser for medarbeidere for disse første trinnene i en opptrapping. Det håper vi nå skal være med å gi medarbeiderne våre en større forutsigbarhet og forberedthet enn det som var mulig i den innledende fasen av pandemien. Det mener vi er veldig viktig med tanke på kvalitet og pasientsikkerhet og ansattes trygghet.  

Bare i går ettermiddag og kveld fikk vi tre nye innleggelser. Vi besluttet derfor å åpne dette første trinnet i det vi har kalt pandemipost 1 – som til vanlig heter diagnostisk post.   

Dette er krevende for både ledere og medarbeidere som må snu seg rundt på relativt kort tid. Men det er helt nødvendig for å vi skal kunne ivareta god og trygg pasientbehandling - både for covid-19-pasienter og for resten av pasientene på SUS.

De nasjonale tiltakene påvirker tiltakene på SUS – og vi må derfor dessverre fortsette å være restriktive med besøk.

Smittesituasjonen har over uker vært ustabil med økende smitte i befolkningen - på tross av at kommunene hele tiden har arbeidet svært godt med smittesporing og vært proaktive med tanke på tiltak for å reetablere kontroll. Som forventet opplever sykehuset nå en økning i antall innleggelser, som utfordrer oss om enn på en noe annen måte enn i den innledende delen av pandemien der vi ikke hadde samme type planverk. Det er derfor nå gledelig for oss at vaksinen er på vei og at helsepersonell i kritiske funksjoner prioriteres for vaksinering på sammen med sårbare pasientgrupper. Planen er at vi starter opp vaksinering nå i løpet av de kommende ukene.

lars kåre foran mikrofon

Lars Kåre Kleppe

Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege:

Jeg tenkte jeg ville begynne litt til med den generelle smittesituasjonen i området vårt. I foregående uke testet vi og fikk over 430 påviste tilfeller i vårt laboratorium. Det tilsvarer det som testes i store deler av Rogaland fylke og spesielt da Sør-Rogaland og kommunene på Nord-Jæren.

Vi har ikke hatt så høye smittetall før i vårt område. Vi skal tilbake til mars når det gjelder både antall innlagte og antall smittede. Da hadde vi et lavere antall, men det ble jo også testet mye færre. Som vi var bekymret for før jul, så ser vi at smitten har spredd seg i større deler av samfunnet. Det er fortsatt sånn at det pågår veldig god smittesporing i kommunene og en har oversikt over de aller fleste tilfellene. Jeg tror vi skal ta innover oss alvorligheten av det som man opplever i Storbritannia med den mutasjonen som gir en høyere spredning. Det er en svært viktig grunn til at vi startet nå med nye og enda strengere tiltak. Målet vårt må være å ha en smittesituasjon så lav at vi klarer å spore opp smitten. Sånn er det nok ikke nå. Det har vi opplevd i vårt sykehus også de siste to ukene – knyttet til at flere av våre medarbeidere har testet positivt, fordi de er en del av samfunnet vårt.

Vi har måttet ha nærmere ti forskjellige situasjoner rundt omkring på avdelinger der enten ansatte, pasienter eller pårørende har fått påvist smitte. Det har medført at vi har måttet sette pasienter og ansatte i karantene. Det ligger en oversikt over dette på våre nettsider, slik at vi åpne om det. Vi håndterer de fortløpende.

Smittesituasjonen på barneavdelingen akkurat nå er håndterbar og får ikke konsekvenser for fødetilbudet. På 2K, vår avdeling for blodsykdommer og blodkreftsykdommer, så har vi en annen smittesituasjon der vi jobber med kartlegging fortsatt. Vi har påvist smitte hos to pasienter som har en kjent smittevei utenfra sykehuset. Det har berørt to ansatte som også er påvist. Vi venter på videre prøver der. Den avdelingen vil nå bli håndtert ved at man ikke vil ta mot nye pasienter. I den anledningen har vi ytterligere smittetiltak hvor vi tester jevnlig. De pasientene som har et behov her, får det på en annen sengepost. Dagbehandlingen blir også håndtert fortløpende.
Vi skal ivareta et forsvarlig tilbud for disse pasientene, og alle pasienter som dette gjelder vil bli informert om eventuelle endringer.
Når det gjelder pasienter som har vært innlagt i denne avdelingen, så vil de også bli informert og kontaktet i løpet av dagen i dag som ledd av smittearbeidet.
Det viser bare at vi er sårbare i vårt sykehus også. Vi kan ikke ha mange sånne situasjoner samtidig, for det påvirker driften vår i stor grad. Vi må henstille alle i samfunnet til å være med til å bidra til å få ned antallet smittede i vårt område. Vi må ha en lignende effekt som den vi så i mars og april for å komme ned i et nivå som er akseptabelt, for at vi ikke får for stor påvirkning av samfunnet vårt.

Det er avgjørende hva som skjer de neste par ukene. Vi er veldig glad for at regjeringen satt i gang kraftigere tiltak. Vi tror de er helt riktige for å få ned smittespredningen. Vi tror at intensjonen med det er nettopp å få en tydelig effekt tidlig, så vi klarer å komme ned på et nivå som vi kan akseptere. Hvis vi ser rundt oss og kommer i en situasjon mer lik våre naboland, så kommer vi utpå en vei som er mye mer krevende enn det vi har her nå. Vi er opptatt at vi speiler de tiltakene som er ute i kommunene – som munnbindpåbud i en del virksomheter. Hos oss er hovedmålet at vi fortsatt skal klare å holde avstand.  Avstand er det aller viktigste tiltaket, og munnbind erstatter ikke det. Men munnbind er viktig for å unngå for å være en smitterisiko på plasser der man ikke kan holde avstand. Her på sykehuset intensiverer vi bruk av munnbind i pasientbehandlingen. Målet vårt er hele tiden at avstanden skal være det viktigste tiltaket.

Det er viktig å tenke gjennom nærkontaktene våre nå. Vi må tenke gjennom hvor mange vi er med og hvor stor risiko vi har i vår hverdag. Denne smitten skiller ikke noen. Så er vi veldig glade for å komme i gang med vaksineringen og ser fram til det.