HELSENORGE

Hvordan behandles intensivpasienter med covid-19

Pasientene som kommer til intensivavdelingen med covid-19, er veldig syke. De trenger mye og krevende behandling. Her forklarer avdelingsoverlege ved intensivavdelingen, Kristian Strand, om behandlingen pasientene gjennomgår.

 

Kristian Strand, avdelingsoverlege ved intensivavdelingen, under pressebriefen torsdag 2. april 2020.


– Vi behandler vanligvis cirka 700 pasienter i året, og de ligger i gjennomsnitt 2-3 dager på intensivavdeling. Pasientene med covid-19 regner vi med må ligge mellom 10-15 dager, sier Kristian Strand, avdelingsoverlege og medisinsk ansvarlig ved intensivavdelingen.

Behandling

Ifølge Strand er langvarig intensivbehandling noe av det tøffeste man kan gjennomgå i norsk helsevesen. Man legger pasienten i narkose for å legge dem på respirator, med et plastikkrør ned i halsen og så overtar man pusten ved hjelp av respiratoren.

– I starten er pasientene ustabile, trenger mye sovemedisin og muskelavslappende, men så kommer man til et punkt der man må aktivisere pasienten. Det er kanskje noe av det mest krevende. Det er derfor vi trenger gode respiratorer, slik at pasienten kan våkne opp på respirator, være med å delta, få fysioterapi og prøve å trekke pusten selv, sier Strand.

Til vanlig er det en intensivsykepleier per pasient, noe som er vanlig i skandinavisk intensivmedisin. I andre land har man gjerne færre intensivsykepleiere. 

– Intensivsykepleierne skal ikke bare styre respiratorene. De skal også ta pasientene gjennom fasen fra dypt koma til å være klar til å starte rehabilitering i sykehussengen.

– Når vi kommer lenger ut i et pandemiforløp, har vi nok ikke mulighet til å gi like høy sykepleiefaktor som til vanlig. Da må vi tenke nytt og jobbe med andre løsninger, sier Strand.

Ettervirkninger

– Det å bli behandlet i en intensivavdeling over lenger tid betyr mer enn at man er på respirator og så blir frisk. Veldig mange av pasientene som mottar denne type behandling, får ettervirkninger, sier Strand.

Ifølge avdelingsoverlegen er det mye som tyder på at pasienter som har hatt en veldig alvorlig lungesvikt, kan sitte igjen med forandringer i lungene. Dette er noe pasientene vil slite med en tid i etterkant av sykehusbehandlingen.

– Pasienter som blir liggende lenge i sengen med svært alvorlig sykdom, kan bli preget av muskelsvekkelse. De kan også få kognitive utfall som gjør at de vil trenge grundig rehabilitering i etterkant. Dette skjer ikke med alle, men det skjer med et relativt stort antall.