HELSENORGE

Ingelin Testad er ny professor

Ingelin Testad, forsker og senterleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, er blitt professor ved University of Exeter i England.

ingelin_testad.jpg

Ingelin Testad, forsker og senterleder, er utnevnt til professor ved University of Exeter.

Ingelin Testad er utdannet psykiatrisk sykepleier og har vært en aktiv forsker etter at hun avla doktorgraden sin i 2010. Hennes fagutvikling og forskning innen alderspsykiatri, helsefag og demens har høstet stor anerkjennelse, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom sitt utviklings- og forskningsarbeid har hun bidratt til at Stavanger universitetssjukehus for første gang skal lede et EU-prosjekt. Testad er selv prosjektleder.

Les om EU-studien som er på trappene: EU-millioner til internasjonal omsorgsforskning 

Opptatt av brukermedvirkning

Et viktig forskningsprosjekt som nå videreføres gjennom det nye EU-prosjektet, er Testad sitt postdok-prosjekt, Demensskolen. Demensskolen utgjør banebrytende forskning i den forstand at det er en skole for personer med demens – og forskningen foregår med disse personene som aktive deltakere og respondenter. 

– Prosjektet har fått stor oppmerksomhet og har blitt en del av Helsedirektoratets satsing på tidlig systematisk oppfølging av personer med demens. Prosjektet viser en struktur for hvordan involvere brukere, forteller Testad.

Og nettopp brukermedvirkning i forskning er noe som opptar Testad. Hun har ledet arbeidet med å etablere WiseAge; en plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. Andelen eldre vokser og vil kreve nye måter å arbeide for og med denne gruppen. WiseAge skal legge til rette for å bruke eldres kompetanse og erfaring i forskning og kunnskapsutvikling.

Løfte fram andre forskere

Ifølge kolleger har Testad alltid jobbet for å fremme forskningsmiljøet for de ulike forskningsgruppene på SESAM  og for at andre forskere skal opp og fram. Testad var den første sykepleieren som disputerte for en doktorgrad på Stavanger universitetssjukehus (2010). I 2012 var hun den første sykepleieren som mottok Helse Stavanger HFs forskningspris, og så langt den eneste.

– Som senterleder og nå også professor, gleder jeg meg til å legge til rette for at det skal være litt mindre krevende for andre på mitt fagområde å gå denne veien. På SESAM jobber vi med og for personer over 65 år. Det er en sårbar gruppe mennesker som det er viktig å utvikle god omsorg og behandling for. Samarbeid på tvers av profesjonsgruppene er derfor essensielt, sier Testad.

Internasjonalt samarbeid helt avgjørende

Nå ønsker Testad å lage nye plattformer med vekt på  omsorg og behandling for personer over 65 år slik at forskningen tas til et nytt nivå.

– Målet er å få et sterkt forskningsmiljø på SESAM og SUS i samarbeid med internasjonale institusjoner slik som det nyetablerte Academy of Nursing på University of Exeter. Internasjonalt samarbeid er helt avgjørende, og samarbeidet skal ikke gjelde bare forskere, men også klinikere og praktikere.

University of Exeter er et offentlig forskningsuniversitet beliggende i sørvest i England. University of Exeter er regnet som ett av tolv eliteuniversiteter i Storbritannia og fikk blant annet utmerkelsen som "Årets universitet" i 2013. Universitetet har rundt 22 000 studenter.

– En ting som kjennetegner University of Exeter, er at de er et fremadstormende fagmiljø, de har gode ressurser og universitetet ligger i et område med opphoping av mange eldre. Det er sterk vilje både fra universitetet og i fra lokalmiljøet i å utvikle nye modeller. Dette gjør et samarbeid attraktivt for SESAM, men også for Stavanger by, sier Testad.