HELSENORGE

Interiørfaghuset T. Lund leverer 90 tusen m2 gulvbelegg til SUS2023

Helse Stavanger bestiller gulvbelegg til hele det nye universitetssykehuset i Stavanger til en verdi av nær 63 millioner kroner inkludert mva. Det betyr en leveranse på nær 90 tusen m2 gulvbelegg fra Interiørfaghuset T. Lund på Forus.

Kontrakt

På bildet fra venstre; Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg, SUS2023, Jonas N. Berglind, rådgiver/jurist anskaffelser SUS2023, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, Thorstein Lund, fagansvarlig/eier T. Lund, Geir Myhre, daglig leder T. Lund og Dag Oaland, kalkulatør, T. Lund.


- Vi er veldig glade for å ha vunnet kontrakten på gulvbelegg til hele det nye sykehuset. For oss er dette en av de største avtalene vi noen gang har vunnet. I tillegg er det ganske stas å vite at både pasienter og medarbeidere på nye SUS får gulvet de går på fra oss, sier Geir Myhre, daglig leder i Interiørfaghuset T. Lund, som har hovedkontor på Forus i Stavanger.

I avtalen ligger det til grunn at det skal leveres flere ulike typer gulvbelegg. Hvilke valg som skal gjøres blir avklart sammen med ulike brukergrupper, etter hvert som byggearbeidene går fremover.

- Vårt fag er i sterk utvikling og det folk tenker på som gulvbelegg er ikke alltid det vi leverer. Mye har skjedd de siste årene for å sikre et godt underlag for de som står og går mye. I tillegg skal gulvbelegget tåle renhold og tøff behandling for å være trygt i forhold til smitte og annet materiale som finnes på sykehus, sier Myhre.

- Vi må ta hensyn til gulvet og de ulike rommene. Det er forskjell på et pasientrom og et behandlingsrom eller en operasjonsstue. Nå skal vi jobbe for best mulig løsning for ulike steder på det store sykehusbygget, sier Myhre.

Hos hovedkvarteret til Interiørfaghuset T. Lund på Forus ser de nå frem til å starte planleggingen sammen med SUS2023. Målet er å finne frem til de beste løsningene for det nye universitetssykehuset i Stavanger.

- Vi har i vår vurdering av kvalitet satt krav til slitestyrke, resistens mot kjemikalier og vedlikehold. Endelig valg av typer og farger tas senere etter legging av prøvefelter i ulike farger, og dette skal skje i samarbeid med brukere, arkitekter og interiørarkitekter som jobber i prosjektet, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.