HELSENORGE

IT-system sendte feil prøvesvar

En teknisk feil i laboratoriets IT-system gjorde at to personer fikk feil prøvesvar på koronatesten sin.


Prøvene ble lest og tolket rett ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), altså som negative (ikke påvist). Men på grunn av en omlegging av IT-systemet tidligere i uken, ble de rapportert som positive prøvesvar til rekvirent (den som har tatt prøven) og via helsenorge – der den som er testet kan se egne prøvesvar.

– Vi beklager ulempen dette har medført for alle berørte. Feil i IT-system som dette skal ikke skje, sier avdelingsoverlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, Iren Høyland Löhr.

Alle positive prøvesvar varsles i tillegg direkte på telefon til kommunelege. Det var kommunelege som gjorde laboratoriet oppmerksom på feilen – da tilfellene ikke stemte med det som var varslet til dem.

De to feilrapporterte prøvesvarene gjelder Stavanger kommune og Karmøy kommune. Berørte parter er informert om det som har skjedd.

– Alle prøvesvar blir rutinemessig kontrollert ved laboratoriet etter at de er rapportert. Det vil si at vi ville ha fanget opp feilen på laboratoriet senere på dagen. I dette tilfellet reagerte kommunelegene i de aktuelle kommunene da noe ikke stemte. Deres årvåkenhet gjorde at feilen ble fanget opp veldig raskt. Dette viser hvor viktig det er med god dialog mellom oss – og kvalitetssikringen som ligger i det. Vi vil uansett også skjerpe våre interne rutiner for kontroll av svar, sier Høyland Löhr.

Hun understreker at de to feilsendte prøvesvarene er rettet opp i systemet. Alle prøver rapportert etter omleggingen av IT-systemet har også gjennomgått en ytterligere internkontroll. 


For media 
Kontakt pressetelefon 477 00 999. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi vil delta på morgendagens presseorientering dersom media har ytterligere spørsmål knyttet til saken.