HELSENORGE

Iverksetter tiltak: Mange innlagte barn med RS-virus

De siste ukene har det vært en økning i antall innlagte barn med RS-virusinfeksjon (respiratorisk syncytial virus). Det er forventet at antallet innleggelser vil øke. Dette er tiltakene: 

I dag, onsdag 3. november, er det innlagt totalt 38 barn på barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). 16 av disse har RS-virusinfeksjon. Noen av disse trenger behandling ved intensivavdelingen.

Barne- og ungdomsklinikken har i normal drift kapasitet til 20 barn.

Sykehuset bruker plan for høy aktivitet (PHA). PHA beskriver tiltak som iverksettes trinnvis når aktiviteten øker.

Dette er blant tiltakene som iverksettes nå:    

  • barneavdelingen tar i bruk senger/rom ved andre poster
  • barneavdelingen får ekstra personellhjelp fra bemanningssenteret og andre avdelinger
  • sykehuset vurderer fortløpende om elektiv drift må tas ned; polikliniske timer og operasjoner som kan utsettes. De det gjelder vil få informasjon om dette.
Sykehuset har satt grønn beredskap - som innebærer "en uavklart situasjon der det er behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Situasjonen krever økt oppmerksomhet".

Hvorfor en økning nå?  

Overbelegg på sykehus gir økt press på både areal og personell. Antall innleggelser er høyere nå enn det som er vanlig på denne tiden. Det er også høyt sammenlignet med tidligere topper. Dette skyldes blant annet etterlevelse av hygienetiltakene gjennom pandemien. Dette har gjort at langt færre har hatt en RS-infeksjon de siste årene.

RS-viruset er i utgangspunktet svært vanlig. De aller fleste barn har hatt en slik infeksjon før de fyller tre år. De fleste får milde symptomer, og blir fort friske. Det er de aller minste barna som er mest utsatt. Sykdommen kan gi infeksjon i bronkier og lungene. Dette gir hoste og pustevansker. Dette gjelder særlig hos barn under ett år – og spesielt barn under tre måneder. For noen er det nødvendig med innleggelse i sykehus.

Behandlingen på sykehus innebærer blant annet tilførsel av oksygen, hjelp med ernæringen og noen ganger pustehjelp.

Mer informasjon: Dette kan være nyttig å vite om RS-virus (lenke sus.no)

For media

Mediene inviteres til pressemøte om situasjonen, onsdag 3. november klokken 13.45.

Talspersoner er fagdirektør Eldar Søreide, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe, avdelingssjef ved barne- og ungdomsklinikken Berit H. Kyllevik og seksjonsoverlege Ann Marit Gilje ved barneklinikken. 

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen på pressetelefon 477 00 999 ved spørsmål. ​