HELSENORGE

Tiltak knyttet til områder med høyt smittetrykk

OBS! Tiltakene er avviklet per 7. mai 2021. Dermed er det ikke lenger spesielle tiltak på SUS knyttet til områder i Norge med høyt smittetrykk.

! TILTAKENE ER AVSLUTTET

Tiltakene avvikles fra og med fredag 7. mai. Du vil fortsatt bli spurt om smitterisiko, men det vil ikke være knyttet til områder i Norge. 


Hvis du er innlagt, har timeavtale eller trenger øyeblikkelig hjelp hos oss, er det viktig at du informerer oss dersom du har oppholdt deg i følgende områder i løpet av de siste ti dagene:

Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Ullensaker og Oslo.

Merk at aktuelle kommuner og områder kan utvides eller endres på kort varsel.

Har du timeavtale?

Dersom du har oppholdt deg i disse områdene, vil timeavtalen din gjennomføres ved at helsepersonellet blant annet bruker smittevernutstyr. 

Hva skjer hvis jeg må ha akutt hjelp?

Pasienter som må legges inn akutt og har vært i områder med høyt smittetrykk, vil bli isolert inntil de har negativt prøvesvar.

Munnbind og besøk

Pårørende og ledsagere som har vært i områder med høyt smittetrykk, skal som hovedregel ikke komme. Det kan gis unntak hvis du skal følge/besøke barn, eller besøke alvorlig syke pasienter. Da må munnbind brukes under hele oppholdet på sykehuset.  

Vi gjør også oppmerksom på at vi har forsterket smitteverntiltakene blant medarbeiderne på SUS – som for eksempel munnbind og testing.

Husk de generelle smittevernrådene


  • Hold god avstand og ha minst mulig nærkontakt med andre på sykehuset.
  • I fellesområdene må du holde avstand. Der det ikke er mulig, må du bruke munnbind.
  • Vask hendene ofte og grundig.
  • Har du symptomer på luftveisinfeksjon, bli hjemme - og la deg teste
  • Les mer om koronaviruset på helsenorge.no.

Vi takker for samarbeidet. 

English version


May 7th 2021:
These measures no longer apply. 

There are some measures if you are coming to the hospital. 

Have you been to any of these areas in Norway within the last ten days? Then we ask you to inform us about it before you come to the hospital:

Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Ullensaker og Oslo.

Use protection over your mouth and nose in the hospital if you can not hold one meter distance. Visitors who has been to these areas within the ten last days, can not come to the hospital. Exceptions can be made if you have to visit a very ill patient or children. Then you have to use protection over your mouth at all times.