Tiltak på SUS etter utbrudd av mutert virus

Her er oversikt over Stavanger universitetssjukehus (SUS) sine tiltak for å stanse utbrudd av ulike virusmutasjoner.

Hvis du er innlagt, har timeavtale eller trenger øyeblikkelig hjelp ved SUS, er det viktig at du informerer oss dersom du har oppholdt deg i følgende kommuner i løpet av de siste ti dagene:

Oslo, Bærum, Lørenskog, Lillestrøm og Kristiansand.

Merk at aktuelle kommuner og områder kan utvides eller endres på kort varsel.

Utsettes timeavtalen?

Dersom det er medisinsk forsvarlig, er det mulig timeavtalen din blir utsatt hvis du har oppholdt deg i disse kommunene. Dersom det ikke er mulig å utsette den planlagte kontakten, vil helsepersonellet blant annet bruke smittevernutstyr.  

Hva skjer hvis jeg må ha akutt hjelp?

Pasienter som må legges inn akutt og har vært i områder med mutert virus, vil bli isolert inntil de har negativt prøvesvar.

Munnbind og besøk

Pårørende og ledsagere som har vært i områder med mutert virus, skal som hovedregel ikke komme. Det kan gis unntak hvis de skal besøke alvorlig syke pasienter. Da må munnbind brukes under hele oppholdet på sykehuset.  

Vi gjør også oppmerksom på at vi har forsterket smitteverntiltakene blant medarbeiderne på SUS – som for eksempel munnbind og testing.

Husk de generelle smittevernrådene


Vi takker for samarbeidet. 

English version

There are some new measures if you are coming to the hospital from 25th of january. Our goal is to stop the mutated virus.

Have you been to any of these areas in Norway within the last ten days? Then we ask you to inform us about it before you come to the hospital:

Oslo, Bærum, Lørenskog, Lillestrøm og Kristiansand.

Use protection over your mouth and nose in the hospital if you can not hold one meter distance. Visitors who has been to areas with mutaded virus within the ten last days, can not come to the hospital. Exceptions can be made if you have to visit a very ill patient. Then you have to use protection over your mouth all the time.