HELSENORGE

Jakten på muterte koronavirus har startet

8. februar gjorde avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Stavanger universitetssjukehus den første ofisielle analysen for å finne muterte covid-19-virus.

​Igjen har laboratoriet ved Stavanger universitetssjukehus virkelig snudd seg rundt. Denne gangen har de lært seg den nye analysemetoden for å finne mutantene.

Å finne forskjellige muterte varianter av covid-19 krever både dyktige folk og rett utstyr.  Denne type analyse tar to til tre dager, fordi det gjøres en såkalt helgenomsekvensering av covid-19-viruset.

Ved hjelp av helgenomsekvensering har vi mulighet til raskt å kartlegge hele arvestoffet til koronaviruset. En PCR-analyse tar kun for seg en liten del av arvestoffet.

Avdelingen og den nye analysen bidrar til å begrense spredningen av nye varianter av koronaviruset i regionen.

Her kan du se litt mer av hvordan jakten foregår i laben:

to damer ser i kamera

Bioinformatiker Marit Hetland og ingeniør Ragna-Johanne Bakksjø er to av dem som gjør de nye analysene.

Bakksjø i laben

Bakksjø står inne i rommet der helgenomiseringen skjer - og den videre analysen gir svaret på om viruset er en mutert variant av covid-19 eller ikke.

En svart boks med chip inni

Det gullfargede midt inne i det svarte er en chip. Først har viruset blitt sekvensert, også vil noe av dette igjen overføres til chippen.

bakksjø i lab

Her sjekker Bakksjø at chippen med RNA fra viruset er på plass i maskinen - som da forer dataen med informasjonen den trenger videre.

nærbilde dataskjerm

Dataen leser av infoen på chippen - her ser du det i form av blå, grønne og hvite firkanter på skjermen.

hetland foran data

Til høyre kommer selve resultatene opp - som Hetland analyserer og drar en konklusjon ut av.