Kjetil Hustoft får pris for årets psykiatriartikkel

SUS-overlegens artikkel om tvangsinnleggelse i psykiatrien i Norge er kåret til årets psykiatriartikkel av Solveig og Johan P. Sommers stiftelse.

Overlege Kjetil Hustoft ved Klinikk for psykisk helsevern voksne. Foto.

Kjetil Hustofts studie om reeavluering innen 24 timer ved tvangsinnleggelse får forskningspris.

– Det at psykiatrisk forskning blir lagt merke til betyr mye. Dette viser at forskning fra den kliniske hverdagen har relevans. Det inspirerer til å stille videre spørsmål rundt behandlingen vi gir pasienter i dag, sier Kjetil Hustoft, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Klinikk psykisk helsevern voksne ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Prisen fra Solveig og Johan P. Sommers stiftelse blir gitt til nyvinnende, klinikknær og fremragende klinisk psykiatrisk forskning. Forskningsprisen er på 10 000 kroner og et bilde ved Gaustad sykehus.

Rundt en femtedel fra tvang til frivillig opphold innen ett døgn

Pasienter som blir innlagt på tvang på sykehus, må revalueres innen 24 timer. Målet med Hustofts studie var å se på i hvilken grad de som ble lagt inn på tvang, ble overført til frivillig innleggelse etter denne reevalueringen. Studien viser at 21,8 prosent av 1468 pasienter, som først var innlagt på tvungen observasjon (§ 3-2) og tvungen psykisk helsevern (§3-3), ble overført til frivillig opphold innen 24 timer.

– Kjennetegnet ved disse pasientene er at de hadde lavere grad av alvorlige psykiatriske symptomer, flere av dem hadde, uavhengig av paragraf, sagt de også ønsket innleggelse og de hadde mindre alvorlige psykotiske symptomer - i form av hallusinasjoner eller vrangforestillinger. Flere brukte også alkohol, forklarer Hustoft og fortsetter:

– Dette viser at prosessen med å revaluere pasienter innen 24 timer er viktig - i og med at en femtedel som ble henvist på tvang, ikke ble værende på tvang.

Artikkelen «Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study» ble publisert i november 2017.

Ny energi til mer forskning

Studien tar for seg et lite undersøkt felt innen psykisk helsevern.

– Forfatteren har inkludert et stort representativt materiale og statistikken er vel gjennomført. Resultatene er viktig for den kliniske hverdagen, står det i beskrivelsen av prisen.

– Dette gir meg også ny energi til å fortsette forskningen på et område der rett til behandling, medisin og lovverk møtes og der pasientens autonomi står sterkt, sier Hustoft.

Takker kolleger for innsatsen

Han takker gode medarbeidere og medforfatterne ved klinikken.

– Uten dem hadde ikke dette vært mulig! Jeg er kjempetakknemlig for alle de medarbeidere, miljøpersonale og klinikere ved akutt mottakspost C2, ledelsen ved Klinikk psykisk helsevern voksne og medforfattere til artikkelen for alt de har bidratt med, avslutter Hustoft.

Les hele artikkelen her.