HELSENORGE

Kjør egen bil til sykehuset

I de nasjonale rådene knyttet til koronapandemien står det at alle som kan, skal benytte egen bil til og fra behandling på sykehuset. Se rådene fra FHI for transport av pasienter/brukere fra FHI her.  Disse rådene er gitt for å hindre smitte via offentlig transport, og for å ha nok drosjekapasitet til rådighet for de pasientene som trenger dette mest (tilrettelagt transport).

Dekker kjøreutgifter

Midlertidig løsning er at du får dekket reiser over 10 km uten dokumentasjon fra behandleren. Tilleggsutgifter som bom, parkering og ferge dekkes også.

Ved kortere reiser under 10 km, må du, som tidligere, legge ved dokumentasjon på det medisinske behovet i søknaden. Det samme gjelder behov for ledsager.

Disse reglene gjelder ved transport av pasienter

Pasienter uten mistanke om/bekreftet covid-19:

  • Sjåfører, pasienter og ledsagere må ha på munnbind under transport.
  • Pasient og ledsager må sitte i baksetet.
  • Samkjøring skal kun skje i store biler (rullestolbiler) med mulighet for å holde god avstand.

Transport av pasient med mistenkt eller bekreftet covid-19:

  • Pasienten og eventuelt nødvendig ledsager transporteres alene i store biler (rullestolbiler).
  • Pasienten og ledsageren tar på munnbind før de setter seg inn i bilen. Munnbindet skal ikke tas av før de har gått ut av bilen.
  • Sjåføren åpner og lukker døren slik at pasienten i minst mulig grad berører kontaktflater.
  • Rekvirent må huke av for «koronarelatert» i rekvisisjonen.
  • Pasienten skal ikke betale egenandel for reiser til og fra behandling.
  • Reiser til testing eller vaksinering skal dekkes av kommunen. Pasienten må da legge ut for reisen selv eller kontakte sin kommune.