Korona: Dette lurer pasientene på

Kundesenteret vårt får mange telefoner fra pasienter som har spørsmål rundt koronaviruset og time på sykehuset. Mange lurer på om sykehuset er stengt og om de kan møte til avtalt time. Her får du svar på de spørsmålene som pasienter spør mest om.

Skal jeg møte til timen min?

Poliklinikkene jobber hver dag med å vurdere hvilke pasienter som kan komme til timen sin, hvilke timer som må utsettes og hvilke timer som kan gjennomføres som telefontime eller videokonsultasjon. Har du time på sykehuset, vil du bli kontaktet om timen blir endret. Hvis du ikke hører noe, kan du møte til timen din så lenge du er frisk.  Det vil si at du de siste 14 dagene før timen din:

  • ikke har reist utenfor Norge 
  • ikke har vært i nærkontakt med en person med mistanke om eller påvist smitte av koronavirus
  • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon som hoste, feber eller tung pust

Hva gjør sykehuset for å redusere smitterisiko?

Helse Stavanger har tatt ned store deler av den planlagte aktiviteten (som for eksempel operasjon og dagkirurgi). Det er også polikliniske kontroller som er utsatt. Du blir kontaktet av sykehuset hvis operasjonen eller behandlingen din blir utsatt. Du trenger ikke ringe oss. Forsvarlighet ligger i bunn - og alle avgjørelser utredes grundig for å sikre forsvarlig helsehjelp. Særskilte vurderinger gjøres for barne- og ungdomspsykiatri og rus. Dette kan bety at noen pasienter heller får tilbud om video- og telefonkonsultasjoner i stedet.

Dette er både for å frigjøre kapasitet til koronasituasjonen, på grunn av at medarbeidere er i karantene og for å redusere smitterisiko.

Vi har også besøksforbud på sykehuset.

Kan jeg besøke noen på sykehuset?

Vi har adgangskontroll og besøksforbud på sykehuset, med noen få unntak:

Kritisk syke pasienter: Pårørende må ta kontakt med avdelingen på telefon før de kommer inn. Du blir spurt om helsetilstand og om du har vært på reise. Avdelingen vil styre hvor mange pårørende som får komme, hvor mange som får komme samtidig og organisere nødvendige smitteverntiltak rundt med besøket.

Barn/unge under 18 år og kvinner i fødsel: Kan ha følge av én person, men ellers ikke ta imot besøk. Personen som følger må være uten symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tung pust), og kan ikke ha vært utenfor Norge de siste 14 dagene. Personen kan heller ikke ha vært i kontakt med personer som er mistenkt smittet eller påvist smittet av koronavirus de siste 14 dagene.

Hvorfor er noen inngangsdører stengt?

Vi har adgangskontroll på sykehuset for å redusere smittefaren. Det vil si at alle pasienter og andre besøkende skal bruke hovedinngangen vår. Der vil det stå en medarbeider fra vakt og sikring som hjelper deg videre. Det er tre grupper som har unntak fra dette:

  • Skal du gi blod, skal du bruke inngang 6.
  • Skal du til dialyse, skal du bruke inngang 6.
  • Skal du til kreftavdelingen, skal du bruke inngang 9.

Medarbeidere skal bruke de inngangene de bruker til vanlig - husk adgangskort.

Kan partneren min være med på fødselen?

Vi vurderer smitterisiko for hver enkelt, både for deg som skal føde og din partner. Derfor får du spørsmål rundt dette når du kontakter oss.

Hvis partneren din er symptomfri og ikke i karantene, kan partner være med på fødsel. Hvis partner har symptom på luftveisinfeksjon, pågående luftveisinfeksjon eller er påvist smittet, kan partner dessverre ikke være med på fødselen.

Retningslinjer for gravide og fødende

Kan jeg bli smittet av å møte på sykehuset?

Stavanger universitetssjukehus har gjort omfattende tiltak for å redusere smitterisikoen for dem som skal på sykehuset. Vi har tatt ned poliklinisk drift og innført besøksforbud, slik at vi reduserer antall personer som er innom sykehuset. Medarbeidere følger egne prosedyrer for å unngå smitte. Det er satt opp dispensere med hånddesinfeksjon flere steder på sykehuset. Vær bevisst på håndhygienen din hvis du skal inn på sykehuset. Hold god avstand til personer rundt deg når du er inne hos oss.

Kan jeg ta blodprøver på sjukehuset?

For å redusere risikoen for smitte på sykehuset, ber vi deg om å ta blodprøve hos fastlegen dersom det er mulig. 

Må du inn på sykehuset for å ta blodprøver er det viktig at du ikke

  • har reist utenfor Norge de siste 14 dagene
  • har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tung pust)
  • har vært i nærkontakt med personer med mistanke om eller påvist smitte av koronaviruset de siste 14 dagene 

Husk god håndhygiene og hold avstand til andre på venterommet. 

Kan jeg gi blod?

I forbindelse med koronavirus-utbruddet er det ekstra viktig at alle friske blodgivere, som ikke har reist utenfor Norge siste 14 dagene, møter til time for blodgivning. Gå direkte til inngang 6 og ikke via hovedinngangen.

Hvis du selv er i karantene, har symptomer, har hatt nærkontakt med mistenkte eller bekrefta smitta personer eller har vært utenfor Norge siste 14 dager, skal du ikke komme til blodbanken. Da ber vi deg ringe blodbanken og gi beskjed, tlf 51518815/16/17, så finner vi en ny time for blodgivning.

Må jeg i karantene hvis jeg har reist fra en annen kommune for å møte til timen min?

Nei. Selv om flere kommuner har innført et generelt inn- og utreiseforbud, gjelder ikke karanteneregelen for deg som har avtale på sykehuset. Du kan møte til timen din hos oss - selv om det er i en annen kommune - uten å bli satt i karantene.

Karanteneunntaket gjelder kun for timen din og ikke annen ferdsel eller aktivitet.

Kan jeg ha med ledsager til timen?

Har du time på sykehuset og må ha med deg ledsager, så gir du beskjed til vekteren ved hovedinngangen. Ledsager kan ikke ha symptom på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tung pust), kan ikke ha vært utenfor Norge siste 14 dager eller vært i nærkontakt med en person med mistanke om eller påvist smitte av koronavirus de siste 14 dagene.

Hvordan kan jeg endre timen min?

Hvis du ikke kan møte til timen din, kan du logge inn på helsenorge.no og gi oss beskjed der. Du kan også kontakte sjukehuset på telefon 51 51 80 00. Det er mange som ringer til sjukehuset om dagen, så du kan oppleve lenger ventetid enn vanlig. Vi oppfordrer alle som kan til å bruke helsenorge.no.

Du finner mer informasjon om koronaviruset på fhi.no, helsenorge.no og på helse-stavanger.no

33969598658_97a74cac51_k (1).jpg