Korona: Informasjon til barn og unge

Barn og unge merker at dagene er annerledes for tida. Mange spørsmål dukker opp. Derfor har Stavanger universitetssjukehus laget en egen informasjon, både video og tekst, til barn om koronaviruset. 

 

12 år gamle Mathias spør to av ekspertene ved  sykehuset, fagdirektør Eldar Søreide og overlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Lotte Hansgaard, om ting han lurer på. Videoen kan du se over eller på sus.no/sykehuslegene. Der ligger det flere videoer - også til voksne.

Informasjonen som gis her er status som ekspertene har kunnet lese seg opp på per 8. april 2020. Koronasituasjonen utvikler seg fortløpende, så følg uansett med på nettsidene til Folkehelseinstituttet og helsenorge.no på oppdatert info. 

Og her får du det i skriftlig form:

  

Hva er egentlig en pandemi?

Smittsomme sykdommer har du sikkert hørt om. Hvis det blir mange personer som smitter hverandre, kan det gå utover fra et land til et annet. Da heter det epidemi. Og hvis den smitten går utover hele verden, så kaller vi det pandemi.

Hvem er det som legges inn på sykehus av de som er smittet av korona?

I Norge er det sånn at dem som er syke fra før, er dem som oftest legges inn på sykehus. Men det er noen som også ikke er syke fra før, som legges inn. De som legges inn er voksne - og de aller fleste er godt voksne.

Hvis noen blir skikkelig syke – hvordan behandler dere dem da?

Hvis de blir skikkelig syke av koronaviruset, så kommer de inn på sykehuset. Da er det lungene som ikke fungerer. Da må de få ekstra oksygen eller surstoff, altså det som er i lufta. Det må de ha enda mer av og få det inn i blodet. Hvis de ikke får nok oksygen, så må de på noe som heter respirator, som er en pustemaskin. Da går de til noe som kalles intensivavdeling, hvor de har sånne respiratorer.

For å kunne få den respiratorbehandlingen, så blir de lagt i noe som heter kunstig koma. Det vil si at de får medisiner, slik at de skal tåle å få et rør ned til lungene. Da kan lufta gå inn og ut uten at pasienten trenger å puste selv. Det er den mest alvorlige behandlingen.

Hvorfor måtte barnehager og skoler stenge?

Det er et godt spørsmål - når det hovedsakelig er de gamle som blir lagt inn på sykehuset. Det har med denne smitten å gjøre. Barn smitter hverandre. Og barn kan smitte voksne og omvendt – kanskje til og med besteforeldrene. For å unngå at det er mange som smitter hverandre, så har de som bestemmer, regjeringen, sagt at de skal være stengt.
Også er det ikke så lett for barn å holde den avstanden som anbefales. Se for deg en barnehage – hvor de nærmest ligger og klatrer oppå hverandre. Det vil være veldig vanskelig å holde på de reglene som vi vet er lure hvis barnehage og skole var åpne.

Kan barn dø av det?

Det er et vanskelig spørsmål, men svaret er ikke så vanskelig. Det vi vet til nå er at noen dør av koronaviruset, men de aller fleste av dem er veldig gamle. Det er veldig sjeldent at barn i verden har dødd av denne sykdommen.

Kan koronavirus spres til dyr?

Det vet vi foreløpig ikke så alt for mye om. Så svaret er nok at de voksne ikke vet helt, men at de tror at du ikke egentlig kan bli smittet av hunden eller katten din eller noe sånn. Men de voksne vil at vi skal være litt ekstra forsiktige rundt dyr uansett. Husk å vaske hendene. Også trenger du ikke akkurat kysse dyr på snuten nå. Det vi vet er at hvis vi hoster i pelsen til for eksempel hunden vår, og den går til besteforeldre etterpå, så er ikke det så bra.

Kan foreldrene våre bli syke? Hva med besteforeldrene?

Ja, de kan bli syke. Men det er noe av det vi prøver å unngå nå. Det gjelder spesielt dem som er godt voksne og kanskje også syke fra før, som personer på sykehjem. De vil vi ikke at skal bli smitta, fordi de tåler ikke så mye som dem som er yngre.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg kjenner meg trist og lei på grunn av dette?

Når vi er triste og leie, så er det lurt å snakke med noen voksne som du er trygg på. Det gjelder uansett hva du er trist og lei for. Og selv om de voksne ikke kan ta vekk koronaviruset dessverre, så er det noe med det at du får fortalt hva du er redd og lei deg for - som kan hjelpe.

Så kan det være lurt å finne ut hvorfor vi føler oss triste og leie, for det er ikke alltid så lett å vite. Det kan bare være vi kjenner at det er en følelse som er dum.

Barn føler seg kanskje litt ensomme nå, og kanskje er det ikke så mange venner som ringer på. Så får barn en sånn følelse av å være alene, men de husker kanskje ikke helt på at det er fordi det ikke er lov å komme på døra for vennene. Hvis de snakker med noen voksne om det, så kanskje de kan bli minnet på hvorfor de kan få den dumme følelsen. Det vil hjelpe.

Hva kan vi barn gjøre for å hjelpe?

Det er først og fremst voksne som må hjelpe i denne situasjonen. Men barn er jo veldig lure. Så av og til klarer jo de å se ting hos andre barn som de voksne ikke ser. Kanskje de ser at vennen er lei seg, mens de voksne ikke har fanget det opp.

Hvis du får mistanke om at noen barn ikke har noen trygge voksne å snakke med, så er det alvorlig. For da får ikke de barna hjelp til å få følelsene mindre dumme – særlig hvis de voksne er fulle av sine egne dumme følelser igjen. Da kan det være lurt å si det til en voksen som du er trygg på, så kan den voksne du snakker med hjelpe det barnet. Det kan for eksempel være læreren din som du har kontakt med.

Og hvis du kjenner noen i klassen som ikke er så gode på å ringe til andre, så vil kanskje de være spesielt ensomme i denne perioden. Da blir de veldig glade for bare et bittelite livstegn fra noen, som for eksempel at du sender en chatmelding eller er litt ute med dem med god avstand til hverandre.

Hva er det viktig at barna husker på i disse tider?

Husk at det kommer til å gå over, og det kommer til å gå bra. Vi må bare prøve å tåle de dumme følelsene i mellomtiden - og huske på at de dumme følelsene alltid blir bedre hvis du deler dem med andre.

barnesending.JPG