Korona: Informasjon til personer med rusmiddelbruk og LAR-pasienter

Personer som bruker illegale stoffer eller som er i et liv med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), er mer utsatt for at koronaviruset enn andre. Derfor er det spesielt viktig at denne informasjonen kommer fram til dem det gjelder.

​Et liv med dårlig kosthold, lite søvn og mye rusmiddelbruk gjør at koronaviruset kan gå hardere ut over LAR-pasienter og personer som bruker illegale rusmidler enn andre.

Du som bruker opiater bør være klar over at om du blir syk med koronavirus, vil det kunne ramme pustesenteret ditt, slik at man lettere får overdoser.

Vi tilpasser behandlingstilbudet og utdeling av medisinene i denne situasjonen. Kontakt din LAR-behandler for nærmere avklaring. 

Viktige punkt for å unngå smitte:

  • Hent mer brukerutstyr om gangen enn du pleier. I

Inkubasjonstid og symptomer
Inkubasjonstid vil si tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer. WHO anslår det til å være fem til seks dager, men den kan variere fra 0-14 dager. Symptomene ligner de du får ved forkjølelse og influensa:

  • Feber, sår hals og hoste.
  • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker.

    Den viktigste smitten skjer når personer har symptomer, men det er også mulig med smitte rett før man får symptomer.

  • Dersom du er syk, hold deg hjemme.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Se også informasjon om korona på helsenorge.no og FHI sine nettsider.
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
  • Det er kun ved livstruende sykdom eller skade 113-nummeret skal ringes.

plakat rus.jpg