HELSENORGE

Korona: Medarbeider i ledergruppen testet positivt

En medarbeider i ledergruppen på Stavanger universitetssjukehus (SUS) fikk påvist covid-19, torsdag 29. oktober. Administrerende direktør er definert som nærkontakt – og er nå i karantene. 

​Oppdatering fredag 30. oktober 

Seksjon smittevern har god oversikt over situasjonen. Så langt er det ikke kommet inn meldinger om flere påviste tilfeller. Situasjonen følges tett. 

Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon etter helgen. Dersom situasjonen endrer seg før det, vil det bli informert om fortløpende.  


Informasjon torsdag 29. oktober 

Sykehuset har satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smitteoppsporing – og vil fortsette jobben utover kvelden. 

Definerte nærkontakter er satt i ti-dagers karantene. 

Inntil situasjonen er avklart og smittesporing er gjennomført, vil alle medarbeidere i administrerende direktør sin ledergruppe være i karantene. 

Torsdag ettermiddag er 16 medarbeidere definert som nærkontakter. Ytterligere 18 er satt i karantene. Dette er inkludert ledergruppen. 

– Vi tester og bruker karantene bredt for å være føre-var. Vi gjør det for å få best mulig oversikt, sier kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø.

Medarbeideren som testet positivt har fulgt rutinene og blir ivaretatt. Smitteveien er ikke i tilknytning til sykehuset. Situasjonen og tiltakene som er iverksatt vil ikke påvirke den kliniske driften. 

Kontaktinformasjon for pressen
Kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø, telefon 990 95 111.