Korona: Medarbeider testet positivt

En medarbeider ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) sin fødeavdeling har testet positivt på korona. Dette fører til at en av de to fødeavdelingene ved SUS stenges søndag kveld.

En medarbeider ved fødeavdelingen har testet positivt for koronaviruset søndag. Medarbeideren var på reise i et område i Østerrike. Dette er et område utenfor definerte områder for vedvarende smittespredning. Sykehuset har fulgt retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

- Det ble foretatt en koronatest etter at en av personene i reisefølget utviklet symptomer, og testen var positiv. Medarbeideren har vært på jobb etter reisen. Vi har iverksatt omfattende tiltak i tett og fortløpende dialog med FHI. Vi gjør alt vi kan for å begrense eventuell smitte, sier administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne.

Fødeavdelingen stenges

Sykehuset har igangsatt svært omfattende tiltak søndag. Nå jobber sykehuset aktivt med smitteoppsporing og smittevask på hele fødeavdelingen.

- Derfor stenges fødeavdelingen i første etasje søndag kveld. Fødende blir flyttet over på den andre fødeavdelingen på SUS - fødeloftet, sier Sundal.

Sykehuset i beredskap 

Helse Stavanger er satt i beredskap. Det er 25 medarbeidere som har vært i kontakt med denne medarbeideren og som nå er i karantene. Fra før av er 25 medarbeidere fra tidligere.

- Vi vil understreke at det er trygt for fødende å komme til SUS. Vi har to fødeavdelinger, og har stengt ned den ene. Så drifter vi den andre med nytt personell, slik at alle fødende vil få tilbud, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved SUS.

Sykehuset vil komme med oppdatert informasjon etterhvert. Media ble innkalt til pressekonferanse klokken 18 søndag kveld. Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne og smittevernoverlege Jon Sundal vil  gi en orientering om situasjonen. 

Informasjon til deg som har født - eller skal føde snart