Helsenorge

Korona: Medarbeider ved Dalane DPS testet positivt

En medarbeider ved Dalane distriktspsykiatriske senter (DPS) testet positivt for Covid-19 lørdag 21. mars. 25 medarbeidere ble umiddelbart satt i karantene som følge av dette, noe som medfører at sengeposten vil holde stengt i 14 dager. Det er satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smitteoppsporing.
 

Konstituert klinikksjef for Psykisk helsevern voksne, Sølve Braut, understreker at klinikken har iverksatt nødvendige tiltak for karantene og smitteoppsporing, i nært samarbeid med avdeling for smittevern.
 
- Pasienter ved sengeposten som ikke kan skrives ut, er overført til et annet DPS. Vi har en god oversikt over situasjonen. Det vil bli gjort nødvendige smitteverntiltak med hensyn til mulig eksponerte pasienter. Vi har en god dialog med Eigersund kommune og de øvrige kommunene i Dalane-regionen, og alle pasienter vil bli fulgt opp videre, enten av SUS eller kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier Braut.
 
Alle som i perioden vil måtte trenge innleggelse, vil få dette på Jæren DPS.
 
Det polikliniske tilbudet ved Dalane DPS vil fortsette som i dag, men med økt bruk av telefon- og skypeløsning. Alle berørte vil bli kontaktet av sykehuset.