HELSENORGE

Korona: Medarbeider ved Kvinne- og barneklinikken testet positivt

En medarbeider ved Kvinne- og barneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus fikk påvist covid-19 tirsdag 29. september. Som følge av dette har syv andre medarbeidere umiddelbart blitt satt i karantene. 

​Medarbeideren med positiv test har arbeidssted ved Kvinne- og barneklinikken. 

Personen har ikke pasientnært arbeid - og ingen pasienter er satt i karantene eller testes som følge av dette. 

Smittekilden her er kjent. Medarbeideren ble smittet i privat sammenheng. Det er ingen grunn til å tro at dette har sammenheng med den påvist smittede medarbeideren tilknyttet intensivavdelingen, som ble påvist mandag.

Stavanger universitetssjukehus har satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smitteoppsporing. Driften i Kvinne- og barneklinikken går som normalt, og dette går ikke utover pasienter.