HELSENORGE

Korona: Medarbeider ved SUS testet positivt

En medarbeider ved SUS fikk påvist covid-19 torsdag 23. juli. Som følge av dette har 18 andre medarbeidere umiddelbart blitt satt i karantene. I tillegg ble 10 pasienter satt i karantene.

Oppdatering 24. juli:

Medarbeideren med positiv test hadde arbeidssted ved Kardiologisk avdeling, og var ikke på arbeid med symptomer. Det er til nå ikke påvist smitte hos medarbeidere som er i karantene eller hos pasienter på sykehuset.

---------------------------------------------------------------------------------

Stavanger universitetssjukehus har satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smitteoppsporing. Det er viktig å understreke at det foreløpig ikke er påvist smitte hos andre enn denne ene ansatte. Vedkommende har ikke vært på jobb med symptomer.

Sykehuset har satt beredskap, og jobber med å håndtere driften. Det er foreløpig ikke aktuelt å stenge sengeposter.

Sykehuset har gode rutiner for å håndtere smitte

Fungerende administrerende direktør, Ketil Helgevold, understreker at sykehuset har gode rutiner som trer i kraft med en gang slike situasjoner oppstår.

 - Vi har en god oversikt over situasjonen og det vil bli gjort nødvendige smitteverntiltak med hensyn til mulig eksponerte pasienter. Publikum og våre brukere skal være trygge på at vi er godt forberedt for slike situasjoner. Pasienter eller besøkende som har vært i kontakt med medarbeideren vil bli kontaktet, enten av SUS eller kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier Helgevold.

Fremover vil også pasienter oppleve at medarbeidere på noen av sengepostene bruker munnbind etter at FHI kom med nye reiseråd for helsepersonell som har vært i utlandet. Dette er for å beskytte både pasienter og medarbeidere mot mulig smitte.

 Ikke smittet på jobb

- Som denne hendelsen illustrerer, er smittefaren i samfunnet ikke over. Dette viser viktigheten i dagens beslutning om at medarbeidere som har vært på ferie eller reise også i såkalte «grønne områder», uten karanteneplikt, tester seg før de kommer tilbake til pasientnært arbeid. Vi minner alle om at det fortsatt er svært viktig å overholde avstandsregler og praktisere god håndhygiene både privat og på jobb, understreker Helgevold.

Den ansatte ble ikke smittet på jobb, og har heller ikke vært i utlandet. Vedkommende har ikke brutt noen retningslinjer og har heller ikke vært på jobb med symptomer.